Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

RODO

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Graniczna 1
 
Został wyznaczony Inspektor ochrony danych - Pani Joanna Kuryło.
 
Kontakt z inspektorem:
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Graniczna 1
tel. +48 664 780 792

Informacje, wnioski oraz klauzule informacyjne

Ogólna klauzula informacyjna RODO

Monitoring wizyjny:

Udostępnianie danych na wniosek:

Przetargi:

Dane kontaktowe:

Dotyczące mieszkańców:

Pracownicy, współpracownicy i członkowie RN:

Druki - sprzedaż lokalu:

Wydanie karty PSZOK:

Obowiązujące przepisy prawa

Dz.U. 2018 poz. 845

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Dz.U. 2018 poz. 1285

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

Dz.U. 2019 poz. 1182

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Dz.U. 2019 poz. 737

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Dz.U. 2018 poz. 2204

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Dz.U. 2019 poz. 1145

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dz.U. 2018 poz. 1000

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dz.U. 2019 poz. 730

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dz.U. 2019 poz. 1041

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez inspektora ochrony danych.

STATUT GSM

Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju

REGULAMIN

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych i garaży oraz zawierania umów najmu i dzierżawy terenu

REGULAMIN

Regulamin na zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju

REGULAMIN

Regulamin najmu lokali mieszkalnych w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

REGULAMIN

Regulaminu postępowania przetargowego w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju na wykonanie robót budowlanych i usług

REGULAMIN

Regulaminu postępowania przetargowego w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju na zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz bieżącej obsługi zasobów mieszkaniowych

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

GETIN Bank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba