Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

RODO

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Graniczna 1
 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Joannę Kuryło, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw osobiście w siedzibie spółdzielni lub dzwoniąc pod nr telefonu: +48 664 780 792 (w godzinach pracy spółdzielni), pisząc mailowo na adres e-mail: inspektorochronydanych@gsmjastrzebie.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres siedziby GSM w Jastrzębiu-Zdroju.

Aktualne informacje, wnioski oraz klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju (ogólna)

Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju

Monitoring wizyjny:

Udostępnianie danych na wniosek:

Zgoda na przetwarzanie danych do kontaktu (nr telefonu, mail, adres korespondencyjny):

Windykacja, eksmisja:

Przetargi:

Sprzedaż lokalu:

Deklaracja liczby osób zamieszkujących w lokalu (śmieci):

Odpady - karta PSZOK:

Montaż i utrzymanie wind i szlabanów:

e-kartoteka i iMieszkaniec:

Pracownicy, współpracownicy i członkowie RN:

Kandydaci do wyborów na członka Rady Nadzorczej:

Kandydaci do wyborów na Delegata na Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego

Kandydaci do pracy:

Zwrot dokonanej wpłaty:

Dostaraczanie korespondencji za pośrednictwem firmy zewnętrznej na podstawie umowy powierzenia danych osobowych

Petycja:

Obowiązujące przepisy prawa

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dz.U. 2018 poz. 1000

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dz.U. 2019 poz. 730

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dz.U. 2019 poz. 1041

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez inspektora ochrony danych.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba