Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Przetargi na roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

08.09.2021

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na obsługę finansową przedsięwzięcia związanego z przebudową klatki schodowej oraz wewnętrznej instalacji gazowej z zabudową dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i budową pochylni przed wejściem do budynku przy ul. Śląskiej 32 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach programu Dostępność Plus zgodnie z dokumentem: Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

Wyniki przetargu

23.09.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw przy ul. Śląskiej 81-87 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

06.08.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych z rozdzielnią główną w budynku przy ul. Śląskiej 59-63 i remont rozdzielnic głównych (3 szt.) w budynku przy ul. Wrzosowej 2-12 w Jastrzębiu-Zdroju

Wyniki przetargu

26.07.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont placu gospodarczego z budową zadaszenia przy ul. Śląskiej 18-22 i przebudowę placu gospodarczego z budową zadaszenia przy ul. Śląskiej 73-79 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

15.07.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont schodów terenowych przy ul. Katowickiej 6, 12 ul. Opolskiej 14 oraz remont dwóch ramp przy pawilonie A ul. Graniczna 1 w Jastrzębiu-Zdroju

Wyniki przetargu

10.06.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont pokrycia dachów budynków przy ul. Śląskiej 47-51, ul. Jasnej 2-20, 42-60, ul. Poznańskiej 23-25, ul. Katowickiej 23-25, 4-14, ul. Wrzosowej 21-39 i ul. Opolskiej 1 paw. 723 w Jastrzębiu-Zdroju. 

Wyniki przetargu

08.06.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na dostosowanie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego (branża budowlana) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marusarzówny 2-4-6 w Jastrzębiu-Zdroju

Wyniki przetargu

20.05.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na izolację pionową przeciwwilgociową ścian fundamentowych budynku przy ul. Opolskiej 2-12 kl. 6-8 w Jastrzębiu-Zdroju

Wyniki przetargu

04.05.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na dostosowanie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego (branża budowlana) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marusarzówny 2-4-6 w Jastrzębiu-Zdroju

Wyniki przetargu

26.04.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont płyty balkonowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jasnej w Jastrzębiu-Zdroj.

Wyniki przetargu

22.04.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na budowę placów gospodarczych z zadaszeniem przy ul. Kusocińskiego 2-20 i ul. Kusocińskiego 22-40 i remont parkingu przy ul. Kusocińskiego 22-40 w Jastrzębiu-Zdroju

Wyniki przetargu

16.04.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na konserwację obróbek blacharskich budynków przy ul. Pomorskiej 16-28, ul. Śląskiej 21-25 oraz wymianę obróbek blacharskich w budynkach os. Tysiąclecia 12, os. Tysiąclecia 13 i ul. Kaszubskiej 14 w Jastrzębiu-Zdroju.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

GETIN Bank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba