Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Przetargi na roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

26.09.2022

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu oświetlenia na klatkach schodowych przy ulicy Wrocławska 33-37, 39-43, Poznańska 1-11, Łowicka 11-19, Pomorska 16-28,1 Maja 9-13, Kaszubska 8, 9, 10, 11, 12, 14 oraz Kurpiowska 1, 3, 4, 6, 8, 10 w Jastrzębiu-Zdroju.

Przetarg nieograniczony

20.09.2022

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac projektowych dotyczących zabezpieczenie budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego: budynku przy ul. Marusarzowny 7-11 i budynku przy ul. Kaszubskiej 14.

Wyniki przetargu

20.09.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu instalacji odgromowej na budynkach przy ulicy Śląska 81-87, Śląska 89-95, Śląska 18-22, Śląska 53-57, Krakowska 26-36 w Jastrzębiu-Zdroj.

Wyniki przetargu

16.09.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na na wymianę drzwi wewnętrznych stalowych w budynku przy ul. Marusarzówny 23 (11 szt.) oraz drzwi zewnętrznych stalowych w budynkach przy ul. Marusarzówny 13-17 -15 (1 szt.), 17 (1 szt), ul. Marusarzówny 8-12 - 8 (1 szt.), 10 (1 szt.), 12 (1 szt.) w Jastrzębiu-Zdroju

Wyniki przetargu

16.09.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont trzech pionów balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kurpiowskiej 6 (pion3-62, pion 4-63 i pion 6-65) w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

09.09.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont parterów w budynku przy ul. Opolskiej 14-24 w Jastrzębiu-Zdroju oraz na remont kominów z wymianą wpustów dachowych na dachu budynku przy ul. Poznańskiej 1-11 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wynikui przetargu

17.08.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na malowanie klatek schodowych z uporządkowaniem instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynku na os. Tysiąclecia 12 w Jastrzębiu-Zdroj.

Wyniki przetargu

19.07.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont trzech pionów balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kurpiowskiej 6 (pion 3-62, pion 4-63 i pion 6-65) w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

14.07.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na malowanie klatek schodowych z uporządkowaniem instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynku na os. Tysiąclecia 12 w Jastrzębiu-Zdroj.

Wyniki przetargu

30.06.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na wymianę drzwi: 1) wewnętrznych stalowych w budynku przy ul. Marusarzówny 23 - 11 szt.; 2) zewnętrznych stalowych w budynkach przy ul. Marusarzówny 13-17- 2 szt. (kl. 15 - 1 szt.; kl. 17 -1 szt.), ul. Marusarzówny 8-12 - 3 szt. (kl. 8 - 1 szt.; kl. 10 -1 szt.; kl. 12 -1 szt.) w Jastrzębiu-Zdroju

Wyniki przetargu

28.06.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na: 1) Krycie dachu papą termozgrzewalną z remontem kominów budynku przy ul. Katowickiej 4-14 w Jastrzębiu-Zdroju; 2) Remont kominów z wymiana wpustów dachowych na dachu budynku przy ul. Poznańskiej 1-11 w Jastrzębiu-Zdroju; 3) Remont daszków nad wejściami do budynków przy ul. Opolskiej 4,12 i przy ul. Katowickiej 8,16, 22 w Jastrzębiu-Zdroj.

Wyniki przetargu

24.05.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do budynku przy ul. Opolskiej 14 w Jastrzębiu-Zdroju.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

GETIN Bank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba