Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Przetargi na roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

04.07.2024

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Marusarzówny 2-6 kl. 6  w Jastrzębiu-Zdroju.

Przetarg nieograniczony

19.06.2024

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegająca na dostosowaniu go do wymagań bezpieczeństwa pożarowego przy ul. Marusarzówny 8-12 oraz Kaszubskiej 12 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

01.07.2024

Wyniki przetargu nieograniczonego na budowę placów gospodarczych z zadaszeniem przy ul. Poznańskiej 13-23, ul. Krakowskiej 26-36 i przebudowę sieci gazowej placu gospodarczego przy ul. Krakowskiej 26-36 w Jastrzębiu-Zdroj.

Wyniki przetargu

12.06.2024

Wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie nowych szachtów elektrycznych zamykanych na piętrach ul. Wrzosowa 2-12 kl. 6, 8.

Wyniki przetargu

29.05.2024

Wyniki przetargu nieograniczonego na malowanie korytarzy i klatki schodowej w budynku przy ul. Marusarzówny 24 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

21.05.2024

Wyniki przetargu nieograniczonego na ocieplenie ścian zewnętrznych z zabudową otworu okiennego budynku PHU nr 35 – ściana Południowa i Wschodnia, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Kaszubskiej 13.

Wyniki przetargu

20.05.2024

Wyniki przetargu nieograniczonego na instalację domofonu w systemie cyfrowym przy ulicy Pomorska 11, 15, 28; Kusocińskiego 32, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 58; Poznańska 21; Śląska 45, 53, 55, 57, 87; Jasna 2, 4, 8, 10, 34, Wrzosowa 37 oraz Katowicka 9, 11.

Wyniki przetargu

25.04.2024

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont posadzek balkonowych wraz z obróbkami blacharskimi na: 1) ul. Armii Krajowej 86 kl. I, 2) ul. Armii Krajowej 86 kl. II,  w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

27.03.2024

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont oświetlenia głównych holi piwnic przy ul. Katowicka 5-7 oraz Krakowska 14-24, przeniesienie rozdzielni głównej elektrycznej Poznańska 1-11 kl. 11, wymiana instalacji elektrycznej WLZ do mieszkania przy ulicy Katowicka 31-33 kl. 33.

Wyniki przetargu

27.03.2024

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont posadzek balkonowych wraz z obróbkami blacharskimi na: 1) ul. Armii Krajowej 86 kl. I; 2) ul. Armii Krajowej 86 kl. II, w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

19.03.2024

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont instalacji odgromowej przy ul. Kopernika 14-16, Piastów 17-19 oraz Poznańska 13-23, 25-31.

Wyniki przetargu

19.03.2024

Wyniki przetargu nieograniczonego na: 1) Remont kominów nadbudówki ul. Śląska 34; 2) Remont obróbek blacharskich na nadbudówkach dachu w zakresie konserwacji i wzmocnienia punktów mocowań ul. Marusarzówny 2-6; 3) Remont kominów nad dachem ul. A. Krajowej 84 oraz ul. A. Krajowej 86; 4) Konserwacja obróbek blacharskich ogniomurów na szczycie przy kl. 84E i na dylatacji ul. A. Krajowej 84DE w Jastrzębiu-Zdroju.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba