Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Przetargi na roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

25.04.2022

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do budynku przy ul. Opolskiej 14 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

16.05.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na roboty elektryczne: przebudowę sieci oświetlenia parkingu przy ul. Kusocińskiego 22-40; wykonanie zasilania obwodów administracyjnych w bud. ul. Kurpiowska 1, 3, 4, 6, 8, ul. Kaszubska 8; remont instalacji odgromowej w paw. nr 3 przy ul. Śląskiej 19A, w bud. przy ul. Pomorskiej 2-14, os. Tysiąclecia 12; wymianę opraw oświetlenia awaryjnego na oprawy LED PHU w pawilonie nr 723 przy ul. Opolskiej 1; remont oświetlenia piwnic w budynku przy ul. Śląskiej 89-95.

Wyniki przetargu

05.05.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na przebudowę klatki schodowej oraz wewnętrznej instalacji gazowej z zabudową dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i budową pochylni przed wejściem do budynku przy ul. Śląskiej 32 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

29.04.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na: 1) Remont kominów z wymianą wpustów dachowych na dachu budynku przy ul. Poznańskiej 1-11 w Jastrzębiu-Zdroju; 2) Remont daszków nad wejściami do budynków przy ul. Opolskiej 4, 12 i przy ul. Katowickiej 8, 16, 22 w Jastrzębiu-Zdroju

Wyniki przetargu

25.04.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na: 1) Konserwację pokrycia dachu, rynien i kominów z wymianą obróbek blacharskich w budynku przy ul. Piastów 14-16 i ul. Kopernika 15, 2) Konserwację pokrycia dachu i obróbek blacharskich budynku przy ul. Śląskiej 81-87, 3) Konserwację obróbek blacharskich budynku przy ul. Śląskiej 89-95, 4) Wymianę obróbek blacharskich na dachu budynków przy ul. Kaszubskiej 8, 10 i ul. Kusocińskiego 42-60, 5) Konserwację pokrycia dachu, rynien i kominów z wymianą obróbek blacharskich budynku przy ul. Kopernika 1.

Wyniki przetargu

22.04.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na: 1) Remont posadzek i balustrad balkonowych w bud. przy ul. Kaszubskiej 14 (pion mieszkań 6-65) w Jastrzębiu-Zdroju; 2) Remont schodów terenowych przy ul. Kaszubskiej 10 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

20.04.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na malowanie klatek schodowych z uporządkowaniem instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynku na Os. Tysiąclecia 19 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

25.03.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na: 1) Remont posadzek i balustrad balkonowych w bud. przy ul. Kaszubskiej 14 (pion mieszkań 6-65) w Jastrzębiu-Zdroju; 2) Remont schodów terenowych przy ul. Kaszubskiej 10 w Jastrzębiu-Zdroj.

Wyniki przetragu

16.03.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Śląskiej 45 i ul. Śląskiej 85-87 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

03.03.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na: 1) przebudowę zejścia do piwnicy w budynku przy ul. Kaszubskiej 14; 2) odnowienie terenu otoczenia pawilonu 21 przy ul. Marusarzówny w Jastrzębiu-Zdroj.

Wyniki przetargu

24.02.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na dostosowanie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego (branża budowlana) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marusarzówny 19-21-23 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

14.02.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na wymianę drzwi stalowych: wewnętrznych na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Marusarzówny 1-5, kl. 5; zewnętrznych wejściowych do budynków przy ul. Krakowskiej 3, ul. Wrzosowej 20, ul. Katowickiej 14, 27, 29 i ul. Marusarzówny 13 w Jastrzębiu-Zdroju.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

GETIN Bank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba