Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Przetargi na roboty budowlane

Wyniki przetargu

09.08.2023

Wyniki przetargu nieograniczonego na budowę placów gospodarczych z zadaszeniem przy ul. Jasnej 62-80, ul. Krakowskiej 2-12, ul. Śląskiej 21-25 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

29.06.2023

Wyniki przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegająca na dostosowaniu go do wymagań bezpieczeństwa pożarowego przy ul. Kaszubskiej 14 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

07.06.2023

Wyniki przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegająca na dostosowaniu go do wymagań bezpieczeństwa pożarowego przy ul. Marusarzówny 7-11 w Jastrzębiu-Zdroj.

Wyniki przetargu

30.05.2023

Wyniki przetargu nieograniczonego na budowę parkingu przy ul. Śląskiej 10 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

06.04.2023

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont schodów terenowych i chodnika przy ul. Poznańskiej 13-23 w kierunku do ul. Opolskiej 12; remont schodów terenowych w zakresie wymiany stopnic przy ul. Poznańskiej 25-31; remont schodów terenowych między budynkami przy ul. Wrzosowej 2-12 kl. 12 do kl. 26 i ul. Wrzosowej 26 do 38; remont schodów terenowych przy paw. 723 ul. Opolska 1 (od zaplecza szkoły tańca); remont schodów terenowych przy ul. Śląskiej 34; remont schodów terenowych przy paw. 1 ul. Śląska 22A

Wyniki przetargu

04.04.2023

Wyniki przetargu nieograniczonego na malowanie klatek oraz remont parterów w budynku przy ul. Pomorskiej 3-15 w Jastrzębiu–Zdroju.

Wyniki przetargu

31.03.2023

Wyniki przetargu nieograniczonego na: 1) Remont instalacji elektrycznej w budynku (wymiana: rozdz. głównych, instalacji elektrycznej od licznika głównego do mieszkań, tablic piętrowych bezpiecznikowych, wykonanie obw. przycisków p.poż., przyc. dzwonkowych) przy ul. Pomorska 16-28; 2) Remont tablic piętrowych z zabezpieczeniami przed licznikowy mi do mieszkań przy ul.1000-lecia12,18; 3) Montaż maskownic na tablice elektrycz. piętrowe ul. Piastów 17-19, ul. Kopernika 17; 4) Wymianę lamp awaryjnych na Pawilonie Handlowo-Usługowym przy ulicy Katowicka 24 w Jastrzębiu-Zdroj.

Wyniki przetargu

15.03.2023

Wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie hydroizolacji ściany fundamentowej wraz z drenem budynku przy ul. Śląskiej 65-71 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

15.03.2023

Wyniki przetargu nieograniczonego na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do budynku przy ul. Śląskiej 32 i ul. Wrocławskiej 43 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

02.03.2023

Wyniki przetargu nieograniczonego na: 1. Krycie dachów papą termozgrzewalną wraz z remontem kominów i wymianą wpustów dachowych w bud. przy ul. Jasnej 82-100 i ul. Krakowskiej 14-24; 2. Krycie dachu papą termozgrzewalną z wymianą obróbek blacharskich w paw. 722 (2 segmenty) przy ul. Opolskiej 26; 3. Konserwacja pokrycia dachów masą asfaltowo-żywiczna bud. przy ul. Kopernika 14-26 i 18-20; 4. Konserwacja pokrycia dachu masą asfaltowo-żywiczna, obróbek blacharskich i kominów w budynku przy ul. Śląskiej 97-103.

Wyniki przetargu

28.02.2023

Wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Kaszubskiej 9 i ul. Kaszubskiej 11 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

22.02.2023

Wyniki przetargu nieograniczonego na budowę placów gospodarczych z zadaszeniem przy ul. Katowickiej 16-22, ul. Katowickiej 27-29, ul. Katowickiej 15-17 w Jastrzębiu-Zdroju

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba