Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Regulaminy

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju pobierz

Regulamin Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju (tekst jednolity) pobierz

Regulamin organizacji i szczegółowego zakresu działania komisji Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju  pobierz

Regulamin Zarządu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju (tekst jednolity) pobierz

Regulamin organizacyjny Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju (tekst jednolity) pobierz

Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej (tekst jednolity) pobierz

Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej dla części wspólnych budynków w nieruchomościach należących do zasobów Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju pobierz

Regulamin określający zasady gospodarki finansowej w tym tworzenia i gospodarowania środkami funduszy w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej pobierz

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju (tekst jednolity) pobierz

Regulamin rozliczania poboru wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju (tekst jednolity) pobierz

Regulamin rozliczania kosztów zakupu i dostawy ciepła do budynków oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju (tekst jednolity) pobierz

Regulamin użytkowania lokali oraz porządku domowego (tekst jednolity) pobierz

Regulamin monitoringu budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem obowiązujący w zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju pobierz

Regulamin wydawania i korzystania z kart PSZOK obowiązujący dla mieszkańców Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju pobierz

Regulamin montowania siedzisk składanych na klatkach schodowych budynków mieszkalnych obowiązujący w zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju pobierz

Regulamin określający zasady montażu i utrzymania wind w budynkach pięciokondygnacyjnych oraz sposobu ich finansowania w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju (tekst jednolity) pobierz

Regulamin określający zasady montażu i utrzymania szlabanów oraz sposobu ich finansowania w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju pobierz

Regulamin na zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju (tekst jednolity) pobierz

Regulamin najmu lokali mieszkalnych w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej (tekst jednolity) pobierz

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych i garaży oraz zawierania umów najmu i dzierżawy terenu (tekst jednolity) pobierz

Regulamin postępowania przetargowego w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju na wykonanie robót budowlanych i usług (tekst jednolity)  pobierz

Regulamin postępowania przetargowego w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju na zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz bieżącej obsługi zasobów mieszkaniowych  (tekst jednolity)  pobierz

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba