Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Przetargi na dostawy i usługi

Ogłoszenie przetargu

29.04.2022

Ogłoszenie postępowania przetargowego w formie zapytania ofertowego na dostawę materiałów budowlanych.

Przetarg nieograniczony

04.04.2022

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów instalacyjnych.

Przetarg nieograniczony

01.04.2022

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów elektrycznych p.poż.

Wyniki przetargu

21.04.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie wycinki drzew, korekcyjnego prześwietlenia drzew, frezowania i karczowania pni, usunięcia wiatrołomów oraz nasadzenia drzew na zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

GETIN Bank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba