Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Przetargi na dostawy i usługi

Przetarg nieograniczony

19.09.2022

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę elementów instalacji regulacji pogodowej.

Wyniki przetragu

30.06.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na wykonywanie w ramach pogotowia awaryjnego drobnych napraw i usług konserwacyjnych wraz z dojazdem na budynkach mieszkalnych i pawilonach handlowo-usługowych na zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroj.

Wyniki przetargu

21.04.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie wycinki drzew, korekcyjnego prześwietlenia drzew, frezowania i karczowania pni, usunięcia wiatrołomów oraz nasadzenia drzew na zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

GETIN Bank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba