Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

e-kartoteka


Z myślą o naszych mieszkańcach uruchomiliśmy system e-kartoteka, aby ułatwić dostęp do samodzielnej analizy stanu własnych rozliczeń, zobowiązań i wpłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego, przy wykorzystaniu komputera z dostępem do internetu i standardowej przeglądarki internetowej. Wraz z aneksami czynszowymi otrzymaliście Państwo login i hasło do internetowej kartoteki użytkownika lokalu, która dostępna jest dla wszystkich mieszkańców naszej spółdzielni pod adresem: www.e-kartoteka.pl

Za pośrednictwem e-kartoteki mogą Państwo uzyskać następujące informacje:

  • Rozrachunki - roczna kartoteka księgowa naliczeń opłat i wpłat oraz dokumenty księgowe,
  • Wykaz opłat miesięcznych - składniki opłaty czynszowej dla wszystkich posiadanych lokali, informacja o numerze indywidualnego rachunku bankowego NRB,
  • Rozliczenie opłat za media - prezentacji rozrachunków z tytułu zużycia wody, rozliczenie centralnego ogrzewania,
  • Dokumenty - dostęp dla Członków spółdzielni do dokumentów wewnątrzspółdzielczych (protokoły i uchwały Rady Nadzorczej, protokoły i uchwały Zarzadu).

Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania e-kartoteki udziela w godzinach pracy spółdzielni dział czynszów tel. 728 485 851, 728 485 846.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba