Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Skład Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju

  1. Ryszard Śnietka - Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komisji Gospodarczej, członek Komisji Statutowo-Regulaminowej
  2. Kazimierz Gawliczek - Zastępca Przew. Rady Nadzorczej, przew. Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Statutowo-Regulaminowej
  3. Iwona Stankiewicz - Sekretarz Rady Nadzorczej, członek Komisji Rewizyjnej
  4. Tadeusz Kotuła - Przew. Komisji Gospodarczej, członek Komisji Statutowo-Regulaminowej
  5. Jan Bandarek - Członek Komisji Rewizyjnej
  6. Jadwiga Brzeska - Członek Komisji Gospodarczej
  7. Anna Czapska - Członek Komisji Rewizyjnej
  8. Artur Piecha - Członek Rady Nadzorczej
  9. Anna Smaluch - Członek Komisji Gospodarczej

Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w budynku Zarządu w Jastrzębiu-Zdroju ul. Graniczna 1 w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 14.00-16.00.

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz uchwały Rady Nadzorczej dostępne są dla wszystkich Członków spółdzielni po zalogowaniu w e-kartotece, w zakładce DOKUMENTY.

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba