Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Skład Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju

  1. Zbigniew Staszków - Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Statutowo-Regulaminowej
  2. Ryszard Śnietka - Zastęca Przew. Rady Nadzorczej, członek Komisji Gospodarczej, członek Komisji Statutowo-Regulaminowej
  3. Gabriela Ciemniewska - Sekretarz Rady Nadzorczej, członek Komisji Gospodarczej
  4. Kazimierz Gawliczek - Przew. Komisji Rewizyjnej
  5. Tadeusz Kotuła - Przew. Komisji Gospodarczej, członek Komisji Statutowo-Regulaminowej
  6. Jacek Próchnicki - Przew. Komisji Statutowo-Regulaminowej
  7. Joanna Milbrant - Członek Komisji Rewizyjnej, czlonkek Komisji Gospodarczej
  8. Iwona Stankiewicz - Członek Komisji Rewizyjnej

 

Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w budynku Zarządu pok. nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Graniczna 1 w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 1400-1600.

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz uchwały Rady Nadzorczej dostępne są dla wszystkich Członków spółdzielni po zalogowaniu w e-kartotece, w zakładce DOKUMENTY.

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

GETIN Bank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba