Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Aktualności

Informacja

Informacja

14.09.2021

13 września bieżącego roku, Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej zawarł porozumienie, kończące wieloletni konflikt z niektórymi przedstawicielami środowiska jastrzębskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki zaangażowaniu się w negocjacje prezesa Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Gerarda Weycherta, posła na Sejm RP Grzegorza Matusiaka i występującego w charakterze negocjatora radnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Tadeusza Sławika, strony zobowiązały się do zakończenia polubownie wszystkich spraw sądowych, w jakich uczestniczyły osoby podpisane pod wspomnianym porozumieniem.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

14.09.2021

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że dnia 09.09.2021 r. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwaliła nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała nr X.120.2021). Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca zmienia się z 12,00 zł na 29,50 zł i obowiązuje od  01.10.2021 r.

 

Oferta pracy: mistrz ds. ogólnobudowlanych - kierownik budowy

Oferta pracy: mistrz ds. ogólnobudowlanych - kierownik budowy

18.08.2021

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju poszukuje pracownika na stanowisko:

Mistrz ds. ogólnobudowlanych – kierownik budowy

Wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, prawo jazdy – kategorii B, znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office, programu do kosztorysowania.

Ogłoszenia i przetargi

Wolne lokale użytkowe do wynajęcia

Wolne lokale użytkowe do wynajęcia

02.02.2021

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju posiada lokale użytkowe do wynajęcia, w których można prowadzić każdy rodzaj działalności gospodarczej. Lokale mają zapewniony swobodny dojazd środkami transportu i wyposażone są w niezbędne media.

Przetarg - lokal mieszkalny

16.09.2021

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 9/2 w Jastrzębiu-Zdroju. 

Przetarg nieograniczony

08.09.2021

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na obsługę finansową przedsięwzięcia związanego z przebudową klatki schodowej oraz wewnętrznej instalacji gazowej z zabudową dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i budową pochylni przed wejściem do budynku przy ul. Śląskiej 32 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach programu Dostępność Plus zgodnie z dokumentem: Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

GETIN Bank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba