Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Aktualności

Ogłoszenie

Ogłoszenie

21.05.2024

Zawiadamiamy mieszkańców, że z przyczyn niezależnych od Spółdzielni (opóźnienia w dostarczeniu odczytów indywidualnych wodomierzy dokonywanych przez firmę zewnętrzną) nie było możliwości dostarczenia aneksów czynszowych z rozliczeniem wody w terminie płatności czynszu. W związku z powyższym prosimy o dokonanie opłat czynszowych w wysokości opłat za poprzedni miesiąc. Aneksy z rozliczeniem wody zostaną dostarczone niezwłocznie i będzie można na ich podstawie dokonać ewentualnych dopłat.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

13.03.2024

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju, działając na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniach od 3 do 16 kwietnia 2024 r.

Dodatek mieszkaniowy - kto może skorzystać z pomocy finansowej?

Dodatek mieszkaniowy - kto może skorzystać z pomocy finansowej?

05.02.2024

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę, mające na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych, które są ponoszone przez lokatorów, w związku z zajmowaniem przez nich lokalu mieszkalnego.
Świadczenie to, przeznaczone jest dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, które ze względu na niskie dochody i swój stan majątkowy, nie są już w stanie ponosić całości bieżących wydatków za lokal, w którym zamieszkują.

 

Ogłoszenia i przetargi

Wolne lokale użytkowe do wynajęcia

Wolne lokale użytkowe do wynajęcia

02.02.2021

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada lokale użytkowe do wynajęcia, w których można prowadzić każdy rodzaj działalności gospodarczej. Lokale mają zapewniony swobodny dojazd środkami transportu i wyposażone są w niezbędne media.

Lokal do wynajęcia

Lokal do wynajęcia

09.05.2024

Posiadamy do wynajęcia lokal użytkowy znajdujący się w pawilonie handlowo-usługowym nr 5 przy ul. Armii Krajowej 86A o powierzchni użytkowej 206,35 m2

  • przeznaczony na działalność gastronomiczną (lokal pełnił wcześniej funkcję rozdzielni cateringowej),
  • proponowana miesięczna stawka czynszu najmu przez okres pierwszych 6 miesięcy wynosi 100,00 zł netto bez opłat za media,
  • dostępny do wynajęcia od zaraz.

Przetarg na najem lokalu mieszkalnego

05.07.2024

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego: M-1, ul. Poznańska 1/45, pow. użytkowa 20,88 m²

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba