Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Aktualności

Ogłoszenie

Ogłoszenie

28.02.2022

Informujemy, że w siedzibie Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju prowadzona jest zbiórka produktów, które zostaną przekazane mieszkańcom Ukrainy. Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

28.02.2022

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od 28 lutego 2022 r. wznawia bezpośrednią obsługę mieszkańców w biurach spółdzielni przy ul. Granicznej 1 i w administracjach osiedlowych.

Przypominamy o konieczności zasłonięcia nosa i ust maseczką ochronną, dezynfekcji rąk oraz zachowania bezpiecznej odległości min. 1,5 m.

Jednocześnie zachęcamy do załatwiania wszelkich spraw drogą mailową lub telefonicznie.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

12.11.2021

 Szanowni Państwo, 

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jastrzębiu–Zdroju, przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o ilości osób aktualnie zamieszkujących lokal, dla celów niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzory deklaracji zostaną dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych do dnia 16.11.2021 r.

 

Ogłoszenia i przetargi

Wolne lokale użytkowe do wynajęcia

Wolne lokale użytkowe do wynajęcia

02.02.2021

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju posiada lokale użytkowe do wynajęcia, w których można prowadzić każdy rodzaj działalności gospodarczej. Lokale mają zapewniony swobodny dojazd środkami transportu i wyposażone są w niezbędne media.

Ogłoszenie przetargu

29.04.2022

Ogłoszenie postępowania przetargowego w formie zapytania ofertowego na dostawę materiałów budowlanych.

Przetarg nieograniczony

25.04.2022

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do budynku przy ul. Opolskiej 14 w Jastrzębiu-Zdroju.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

GETIN Bank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba