Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Aktualności

Dodatek mieszkaniowy - kto może skorzystać z pomocy finansowej?

Dodatek mieszkaniowy - kto może skorzystać z pomocy finansowej?

05.02.2024

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę, mające na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych, które są ponoszone przez lokatorów, w związku z zajmowaniem przez nich lokalu mieszkalnego.
Świadczenie to, przeznaczone jest dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, które ze względu na niskie dochody i swój stan majątkowy, nie są już w stanie ponosić całości bieżących wydatków za lokal, w którym zamieszkują.

 

Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny

27.07.2023

Informujemy, że od 1 sierpnia 2023 r. wnioski o zabezpieczenie lub wydanie nagrań z monitoringu wizyjnego Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju należy składać wyłącznie w firmie SACEWICZ S.C. - Biuro Obsługi Klienta w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Turystyczna 5i, tel. +48 507 777 123, na druku udostępnionym przez firmę SACEWICZ S.C.
Od 1 sierpnia 2023 r. wnioski o zabezpieczenie lub wydanie nagrań z monitoringu wizyjnego nie będą już przyjmowane w sekretariacie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Podziękowania Członka GSM p. Zbigniewa Staszkowa

Podziękowania Członka GSM p. Zbigniewa Staszkowa

11.07.2023

W związku z inauguracją prac Rady Nadzorczej GSM w Jastrzębiu-Zdroju w uzupełnionym składzie po Walnych Zgromadzeniach, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej, Zarządowi oraz pracownikom poszczególnych komórek organizacyjnych, za ich intensywną pracę, codzienne zaangażowanie jak i owocną współpracę, otwartość i inicjatywę w działaniu.

Ogłoszenia i przetargi

Wolne lokale użytkowe do wynajęcia

Wolne lokale użytkowe do wynajęcia

02.02.2021

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju posiada lokale użytkowe do wynajęcia, w których można prowadzić każdy rodzaj działalności gospodarczej. Lokale mają zapewniony swobodny dojazd środkami transportu i wyposażone są w niezbędne media.

Przetarg nieograniczony

29.02.2024

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: 1) Remont kominów nadbudówki ul. Śląska 34; 2) Remont obróbek blacharskich na nadbudówkach dachu w zakresie konserwacji i wzmocnienia punktów mocowań ul. Marusarzówny 2-6; 3) Remont kominów nad dachem ul. A. Krajowej 84 oraz ul. A. Krajowej 86; 4) Konserwacja obróbek blacharskich ogniomurów na szczycie przy kl. 84E i na dylatacji ul. A. Krajowej 84DE w Jastrzębiu-Zdroju.

Przetarg nieograniczony

27.02.2024

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę elementów instalacji regulacji pogodowej

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba