Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Ogłoszenia i przetargi

Wolne lokale użytkowe do wynajęcia

Wolne lokale użytkowe do wynajęcia

02.02.2021

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju posiada lokale użytkowe do wynajęcia, w których można prowadzić każdy rodzaj działalności gospodarczej. Lokale mają zapewniony swobodny dojazd środkami transportu i wyposażone są w niezbędne media.

Przetarg nieograniczony

29.02.2024

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: 1) Remont kominów nadbudówki ul. Śląska 34; 2) Remont obróbek blacharskich na nadbudówkach dachu w zakresie konserwacji i wzmocnienia punktów mocowań ul. Marusarzówny 2-6; 3) Remont kominów nad dachem ul. A. Krajowej 84 oraz ul. A. Krajowej 86; 4) Konserwacja obróbek blacharskich ogniomurów na szczycie przy kl. 84E i na dylatacji ul. A. Krajowej 84DE w Jastrzębiu-Zdroju.

Przetarg nieograniczony

27.02.2024

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę elementów instalacji regulacji pogodowej

Przetarg nieograniczony

27.02.2024

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont instalacji odgromowej przy ul. Jasnej 22-40; 42-60 oraz Armii Krajowej 86 w Jastrzębiu-Zdroju.

Przetarg nieograniczony

23.02.2024

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont posadzek balkonowych wraz z obróbkami blacharskimi na: 1) ul. Armii Krajowej 86 kl. I; 2) ul. Armii Krajowej 86 kl. II, w Jastrzębiu-Zdroju.

Przetarg nieograniczony

08.02.2024

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: remont chodników i schodów terenowych przy ul. Krakowskiej 2-12; remont chodników przy ul. Krakowskiej 5-15; remont chodników przy ul. Krakowskiej 14-24; remont chodników przy ul. Krakowskiej 26-36.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba