Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Ogłoszenia i przetargi

Wolne lokale użytkowe do wynajęcia

Wolne lokale użytkowe do wynajęcia

02.02.2021

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju posiada lokale użytkowe do wynajęcia, w których można prowadzić każdy rodzaj działalności gospodarczej. Lokale mają zapewniony swobodny dojazd środkami transportu i wyposażone są w niezbędne media.

Przetarg nieograniczony

26.01.2023

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont instalacji odgromowych przy ulicy Jasna 82-100, Armii Krajowej 84, 84A, 84BC, 84DE, Armii Krajowej PHU 5 oraz Opolska PHU 722 (2 segmenty) w Jastrzębiu-Zdroju.

Przetarg nieograniczony

18.01.2023

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę placów gospodarczych z zadaszeniem przy ul. Katowickiej 16-22, ul. Katowickiej 27-29, ul. Katowickiej 15-17 w Jastrzębiu-Zdroju.

Przetarg nieograniczony

16.01.2023

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych.

Przetarg nieograniczony - lokale mieszkalne

05.01.2023

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych w Jastrzębiu-Zdroju.

Przetarg nieograniczony

11.01.2023

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: 1. Krycie dachów papą termozgrzewalną wraz z remontem kominów i wymianą wpustów dachowych w bud. przy ul. Jasnej 82-100 i ul. Krakowskiej 14-24; 2. Krycie dachu papą termozgrzewalną z wymianą obróbek blacharskich w paw. 722 (2 segmenty) przy ul. Opolskiej 26; 3. Konserwacja pokrycia dachów masą asfaltowo-żywiczna bud. przy ul. Kopernika 14-26 i 18-20; 4. Konserwacja pokrycia dachu masą asfaltowo-żywiczna, obróbek blacharskich i kominów w budynku przy ul. Śląskiej 97-103.

Przetarg nieograniczony

21.11.2022

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont kominów nad dachem z wymianą wpustów dachowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poznańskiej 1-11 w Jastrzębiu-Zdroju.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba