Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Historia

W roku 1924 grupa wodzisławian założyła Spółdzielnię Budowlaną, którą po wojnie przekształcono w Spółdzielnię Mieszkaniową. W 1965 roku nastąpiło połączenie wszystkich spółdzielni mieszkaniowych działających na terenie powiatów wodzisławskiego i rybnickiego, w wyniku czego powstała MGSM ROW z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. W skład Spółdzielni Wodzisławskiej weszły również zasoby mieszkaniowe znajdujące się w mieście Jastrzębie-Zdrój. Znajdująca się w Jastrzębiu-Zdroju administracja została przemianowana w 1972 roku w Administrację Osiedlową, działającą na własnym rozrachunku gospodarczym. W roku 1975 Administracja Osiedlowa obejmowała już dwa zespoły administracyjne. Wówczas to mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju rozpoczęli działania zmierzające do utworzenia odrębnej Spółdzielni. Zebranie założycielskie odbyło się 21 grudnia 1977 roku w klubie KAKTUS, wzięło w nim udział 23 członków założycieli. Uchwalono wówczas pierwszy statut Spółdzielni oraz powołano pierwszą Radę Nadzorczą. Wybrano również pierwszy Zarząd Spółdzielni.

Dnia 21 lutego 1978 roku Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział IV Cywilny wydał postanowienie o zarejestrowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Nowo powstała Spółdzielnia obejmowała swoim zasięgiem zasoby o pow. 316 tys. m2, w tym: 82 budynki mieszkalne i 11 pawilonów oraz 6027 mieszkań, z czego 264 zasiedlono w 1978 roku. Zasoby te zlokalizowane były w rejonie osiedla Pionierów, Przyjaźń, Zdroju, Arki Bożka, Barbary, Gustawa Morcinka oraz Staszica. Były to budynki wybudowane w latach 1966-1978.

W wyniku reformy administracyjnej oraz zmiany granic miasta Jastrzębie-Zdrój na przełomie 1978 i 1979 roku zostały przekazane spółdzielni zasoby mieszkaniowe z MRSM w Rybniku tj. osiedle Szeroka o pow. 11,5 tys. m2 (5 budynków wielorodzinnych).

Dzisiaj Spółdzielnię tworzy około 9,5 tys. członków. Zasoby Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej obejmują:

  • 98 budynków wielorodzinnych (7320 lokali mieszkalnych),
  • 19 pawilonów wolnostojących.

Zasoby mieszkaniowe GSM pochodzą z lat 1966 - 1991. Dają znać o sobie błędy z tamtych lat: duże zużycie ciepła, spróchniałe okna, skorodowane instalacje. Zakończono dwa etapy termorenowacji, wymieniono dźwigi osobowe. Tam gdzie było to możliwe wybudowano parkingi i place zabaw. W dalszym ciągu pracujemy nad podniesieniem standardu życia naszych mieszkańców

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba