Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Statut

Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowejw Jastrzębiu-Zdroju, które odbyło się w dniach 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16 kwietnia 2024 roku podjęło uchwały wprowadzające zmiany do Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju.
Statut obowiązuje od 08.05.2024 r. tj. od dnia dokonania 84 wpisu do Rejestru GSM (nr KRS 0000106453) przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Postanowienie Sądu z dnia 08.05.2024 r.


 
Pobierz obowiązujący Statut GSM

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba