Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Aktualności

Ogłoszenie

Ogłoszenie

24.11.2022

Informujemy, że dnia 27.10.2022 r. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwaliła nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała nr XIV.185.2022). Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca zmienia się z 29,50 zł na 33,80 zł i obowiązuje od 01.01.2023 r. Wobec powyższego prosimy o uwzględnienie tej zmiany w opłacie czynszowej, począwszy od stycznia 2023 r.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

06.10.2022

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym informujemy, że każda osoba prowadząca gospodarstwo jednoosobowe lub tworząc z innymi osobami gospodarstwo wieloosobowe może ubiegać się o dodatek osłonowy.
Wnioski można składać w Urzędzie Miasta w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A oraz za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP do dnia 31 października 2022 r.

Struktura opłaty czynszowej

Struktura opłaty czynszowej

13.09.2022

Przedstawiamy przykładową strukturę miesięcznej opłaty czynszowej na zasobach GSM, dla mieszkania o pow. 50,00 m2 zamieszkiwanego przez 4 osoby.

Zmiana zaliczek na centralne ogrzewanie od 01.10.2022 r.

Zmiana zaliczek na centralne ogrzewanie od 01.10.2022 r.

17.08.2022

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z nową taryfą dla ciepła obowiązującą od 1 sierpnia 2022 r., zatwierdzoną decyzją Prezesa URE dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA, podjął decyzję o zmianie zaliczek na centralne ogrzewanie od 1 października 2022 r.

Podwyżki taryf za centralne ogrzewanie. Złe wiadomości.

Podwyżki taryf za centralne ogrzewanie. Złe wiadomości.

15.07.2022
Urząd Regulacji Energetyki zaakceptował taryfy, jakie przedstawiła państwowa (rządowa) spółka PGNiG Termika (dawny PEC), za centralne ogrzewanie. Dane są zatrważające. Podwyżka opłaty zmiennej (MW) wynosi 20,48%, natomiast opłata zmienna (GJ) wynosi aż 45,34%.
Wstępne wyliczenia wskazują, że podwyżki taryf mogą przełożyć się na wzrost wysokości czynszu za mieszkanie nawet o 1 złoty za metr kwadratowy.
Uwaga na oszustów!

Uwaga na oszustów!

21.06.2022

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju ostrzega wszystkich mieszkańców przed pojawiającymi się na terenie naszych zasobów oszustami powołującymi się na administrację bądź pracowników Spółdzielni, oferującymi wymianę piecyków gazowych na preferencyjnych warunkach.
Informujemy, że Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa nie prowadzi wymiany piecyków gazowych, ani nie upoważniała żadnej firmy do podejmowania tego typu działań w imieniu Spółdzielni.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

21.06.2022

W związku z pytaniami dotyczącymi obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że stosowne deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw zostały złożone w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. W związku z powyższym obowiązek ten nie dotyczy naszych najemców i lokatorów.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

28.02.2022

Informujemy, że w siedzibie Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju prowadzona jest zbiórka produktów, które zostaną przekazane mieszkańcom Ukrainy. Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

28.02.2022

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od 28 lutego 2022 r. wznawia bezpośrednią obsługę mieszkańców w biurach spółdzielni przy ul. Granicznej 1 i w administracjach osiedlowych.

Przypominamy o konieczności zasłonięcia nosa i ust maseczką ochronną, dezynfekcji rąk oraz zachowania bezpiecznej odległości min. 1,5 m.

Jednocześnie zachęcamy do załatwiania wszelkich spraw drogą mailową lub telefonicznie.

Lustracja GSM

Lustracja GSM

12.10.2021

Zarząd GSM informuje, że została zakończona lustracja pełnej działalności Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
Na naszej stronie internetowej zamieszczamy list polustracyjny Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Informacja

Informacja

14.09.2021

13 września bieżącego roku, Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej zawarł porozumienie, kończące wieloletni konflikt z niektórymi przedstawicielami środowiska jastrzębskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki zaangażowaniu się w negocjacje prezesa Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Gerarda Weycherta, posła na Sejm RP Grzegorza Matusiaka i występującego w charakterze negocjatora radnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Tadeusza Sławika, strony zobowiązały się do zakończenia polubownie wszystkich spraw sądowych, w jakich uczestniczyły osoby podpisane pod wspomnianym porozumieniem.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

14.09.2021

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że dnia 09.09.2021 r. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwaliła nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała nr X.120.2021). Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca zmienia się z 12,00 zł na 29,50 zł i obowiązuje od  01.10.2021 r.

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba