Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Koszty ogrzewania ciąg dalszy. PETYCJA

To już kolejny materiał w formie sprawozdania z tego co robimy i jak w interesie naszej wspólnoty walczymy o racjonalizację kosztów energii cieplnej. Jak przeciwstawiamy się monopolistycznym praktykom dyktatu cen przez dostawcę ciepła PGNiG Termika Energetyka Systemowa. Przy takich cenach za produkty grupy ORLEN, której częścią jest PGNiG, nie dziwi mnie wielomiliardowy zysk tego państwowego molocha i pustka w kieszeni zwykłych ludzi.
Do tej pory walczyliśmy sami teraz czas i sytuacja zaczyna nam sprzyjać. Pomocny w naszym działaniu okazał się Instytut Gospodarki Nieruchomościami, który zorganizował panel dyskusyjny na temat działań w zakresie REKOMPENSAT dla budynków wielolokalowych za podwyżki cen energii cieplnej. Jak wiecie Państwo w ostatnim materiale pisaliśmy o głosowaniu  i zdecydowanym NIE ze strony posłów Zjednoczonej Prawicy dla tego rodzaju rekompensat. Nie chcą Wam (nam) pomóc. Wolą wymyślać jakiekolwiek alibi dla swojego „NIC NIE MOGĘ”. Wolą dać pieniądze państwowemu monopoliście niż uczynić jakikolwiek ruch w stronę tych rzeczywiście najbardziej pokrzywdzonych czyli mieszkańców blokowisk.
Panel Instytutu Gospodarki Nieruchomościami zakończył się podjęciem konkretnej decyzji.

Uczestnicy spotkania poprzez jednogłośną aklamację przyjęli uzgodniony i przedyskutowany tekst petycji do Ministerstwa Klimatu I Środowiska. Uczestnicy spotkania jednomyślnie stwierdzili, że nasze działania nie mają charakteru politycznego, służą ochronie mieszkańców przed dalszymi podwyżkami cen energii i zneutralizowaniem ich wpływu. Mają przede wszystkim na celu ochronę przed dalszym pogłębiającym się z każdym dniem problemem ubóstwa energetycznego mieszkańców naszego kraju” (cyt).
Tekst PETYCJI (zamieszczony poniżej w całości), można ująć w pięciu punktach.

Domagamy się w niej:

  1. REKOMPENSATY za bieżący sezon grzewczy w wysokości 1000 zł do lokalu mieszkalnego.
  2. Przekazania REKOMPENSATY Spółdzielniom Mieszkaniowym, które jak co roku rozliczają się z mieszkańcami za energię cieplną. Powstają dziwne pomysły rekompensat dla monopolistów którzy i tak żyją ponad stan kosztem naszych kieszeni. Jeśli się dzielą to jak widać tylko między swoimi, a nie z obywatelami. Takie specyficzne działanie w imieniu SUWERENA, jak za komuny. „Wszyscy pili szampana ustami swoich przedstawicieli”.
  3. Określenia wysokości przyszłych rekompensat dla mieszkańców budynków wielolokalowych.
  4. Zmiany aktualnie funkcjonującego sposobu obciążania kosztami centralnego ogrzewania.
  5. Przypominamy, że OBOWIĄZKIEM rządzących jest sprawiedliwe rekompensowanie kosztów centralnego ogrzewania WSZYSTKIM OBYWATELOM RP a nie tylko grupie uprzywilejowanej (na przykład państwowym monopolom).

Zarząd GSM podjął decyzję o włączeniu się w zbieranie podpisów pod petycją. Czasu mamy mało, ponieważ podpisy pod petycją mają być dostarczone do dnia 20.03.2023 r. Dlatego ruszamy już od poniedziałku 06.03.2023 r. Pracownicy administracji zapukają do Państwa mieszkań. Będą mieli ze sobą pełen tekst petycji, skrót oczekiwań z pełnego tekstu w postaci 6 punktów i oczywiście listy do podpisów. Na liście wpisujemy imię i nazwisko , numer PESEL i składamy podpis. Pracować będziemy również w godzinach popołudniowych więc istnieje możliwość telefonicznego umówienia się w celu podpisania petycji. Pracownik administracji pojawi się w ustalonych godzinach.

Mamy nadzieję, że zbierzemy dużą ilość podpisów, bo całe to działanie jest W NASZYM WSPÓLNYM INTERESIE!!

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba