Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Ogłoszenie

Informujemy, że dnia 27.10.2022 r. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwaliła nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała nr XIV.185.2022). Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca zmienia się z 29,50 zł na 33,80 zł i obowiązuje od 01.01.2023 r. Wobec powyższego prosimy o uwzględnienie tej zmiany w opłacie czynszowej, począwszy od stycznia 2023 r.
Podkreślamy, że Zarząd Spółdzielni nie ustala wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Spółdzielnia jest jedynie zobowiązana do zbierania opłat od mieszkańców i przekazywania ich na konto Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba