Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jastrzębiu–Zdroju, przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o ilości osób aktualnie zamieszkujących lokal, dla celów niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzory deklaracji zostaną dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych do dnia 16.11.2021 r.

W/w deklaracje należy wypełnić zgodnie z aktualnym stanem faktycznym (podać rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących w lokalu) a następnie złożyć niezwłocznie, nie później niż do 30.11.2021 r. w następujący sposób:

W siedzibie administracji:

Administracja I
• 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Pomorska 15A telefon - 324 714 070 lub 728 485 822
• 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Marusarzówny 7, XI piętro telefon - 324 714 070 lub 728 485 823

Administracja II
• 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Katowicka 3A telefon - 324 714 070 lub 728 485 834
• 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 1 telefon - 324 714 070 lub 728 485 835

lub
dostarczyć osobiście/przesłać drogą pocztową na adres siedziby spółdzielni to jest: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Graniczna 1.

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA ZE SKRZYNEK POCZTOWYCH ZAWIESZONYCH PRZY WEJŚCIACH DO KAŻDEJ Z ADMINISTRACJI JAK I ZE SKRZYNKI POCZTOWEJ UMIESZCZONEJ PRZY WEJŚCIU DO SIEDZIBY GSM PRZY UL. GRANICZNEJ 1.

 

Deklaracja o ilości osób aktualnie zamieszkujących lokal

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

GETIN Bank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba