Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Podziękowania Członka GSM p. Zbigniewa Staszkowa


RADA NADZORCZA
ZARZĄD
GÓRNICZEJ  SPÓLDZIELNI  MIESZKANIOWEJ
W  JASTRZĘBIU-ZDROJU

Szanowni Państwo
Gerard Weychert – Prezes Zarządu GSM
Ryszard Śnietka – Przewodniczący Rady Nadzorczej GSM

W związku z inauguracją prac Rady Nadzorczej GSM w Jastrzębiu-Zdroju w uzupełnionym składzie po Walnych Zgromadzeniach, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej, Zarządowi oraz pracownikom poszczególnych komórek organizacyjnych, za ich intensywną pracę, codzienne zaangażowanie jak i owocną współpracę, otwartość i inicjatywę w działaniu.
Ostanie cztery lata to okres wielu wyzwań, przed którymi stanęła nasza spółdzielnia. Mimo wielu przeciwności kroczyliśmy drogą intensywnego rozwoju, który nie byłby możliwy bez Waszej nieocenionej pomocy. Dzięki pracy wykonanej przez Zarząd oraz dotychczasowych członków Rady Nadzorczej mogliśmy z podniesioną głową mierzyć się z trudnościami i walczyć o zabezpieczenie interesów pracowników i członków naszej spółdzielni.

Rada Nadzorcza, działając w imieniu członków naszej spółdzielni, wielokrotnie stawała przed ważnymi wyzwaniami, związanymi ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie. Pandemia COVID-19, rosnące ceny produkcji i zakupu surowców wymagały podejmowania odważnych, lecz odpowiedzialnych decyzji.

Szybkie i skuteczne reagowanie na zmieniającą się sytuacją rynkową, społeczną i gospodarczą to główny wyróżnik postawy Zarządu wraz z członkami Rady Nadzorczej minionej kadencji 2019–2022.

Korzystając z okazji, pragnę pogratulować nowo wybranym przedstawicielom do Rady Nadzorczej. Wierzę, że obecna Rada Nadzorcza przyczyni się do rozwoju GSM w Jastrzębiu-Zdroju, niezależnie od uwarunkowań zewnętrznych, dotyczących zawirowań gospodarczych w Polsce i na świecie.

Dziękując za dotychczasową współpracę, życzę nie tylko w dniu dzisiejszym, ale i w kolejnych latach działalności Rady Nadzorczej owocnych obrad jak i również samych dobrych decyzji, które będą podejmowane dla dobra wspólnego wszystkich członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Z wyrazami najgłębszego szacunku i podziękowania
Zbigniew Staszków

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba