Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Walne Zgromadzenie GSM zakończone

Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwołane w tym roku przez Zarząd, było specyficzne i bardzo szerokie. Pandemia, która wkroczyła w nasze życie spowodowała 3 lata przerwy w naszych działaniach.
Taka przerwa to wielka ilość decyzji, które musieli podjąć członkowie Spółdzielni. To uchwały czterokrotnie głosowane, a było ich wiele. To również absolutorium za 4 lata pracy Zarządu GSM.

Do tego trzeba dołożyć wybory do Rady Nadzorczej w czterech okręgach wyborczych, w okręgach, w których zakończyła się kadencja trzech członków RN i wybory uzupełniające w miejsce Bolesława Lepczyńskiego, jednej z ofiar pandemii.

Przygotowując Walne Zgromadzenie liczyliśmy się z tym, że poszczególne części obrad, przesycone głosowaniami to będzie długi czas ich trwania. Założenie okazało się „na wyrost”. Wielka dyscyplina uczestników obrad pozwoliła na bardzo sprawny przebieg spotkań.

Walne podzielone na 8 części czyli osiem trudnych dni. Organizacyjnie na tyle dobrze zorganizowane, w dobrym tempie przeprowadzone, że członkowie zebrań po nieco ponad półtorej godziny mogli udać się do domów.
Szczególnie pięknie dziękujemy im za udział w zebraniach, ich zaangażowanie w życie GSM, zrozumienie tematyki i wielką dyscyplinę. To dzięki Wam, Członkom Spółdzielni mogliśmy zrealizować porządek zebrań i za to Zarząd każdorazowo dziękował uczestnikom i w tym miejscu dziękujemy WAM z całego serca za zaufanie.

Frekwencja nie była oszałamiająca, na pewno do tego się przyczyniliśmy. W jaki sposób? Pamiętają Państwo, że od kilku lat Zarząd organizuje Spotkania Konsultacyjne. Na tych spotkaniach, bardzo licznie uczestniczyli nasi członkowie. Być może zostały rozwiane ich wątpliwości i doszli do wniosku, że nic nowego nie wniosą, zostali w domach. Pewnie były i inne przyczyny, bo wielu z nich zgłaszało swoją absencję niejako się usprawiedliwiając z powodu różnych życiowych przyczyn.

W tym miejscu również pragniemy podziękować wszystkim pracownikom za pracę na Walnym, a szczególne podziękowania dla osób wybranych jako prowadzący spotkania.
Przewodniczący poszczególnych części Zgromadzenia wytrzymali presję i spisali się wręcz wzorowo. Wielki szacunek dla nich i wielkie podziękowanie.

Wyniki Walnego Zgromadzenia zostały opublikowane w e-kartotece.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba