Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Przetargi na roboty budowlane

Wyniki przetargu

14.02.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na wymianę drzwi stalowych: wewnętrznych na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Marusarzówny 1-5, kl. 5; zewnętrznych wejściowych do budynków przy ul. Krakowskiej 3, ul. Wrzosowej 20, ul. Katowickiej 14, 27, 29 i ul. Marusarzówny 13 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

11.02.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont podestów i schodów wejściowych do budynku przy ul. Krakowskiej 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju

Wyniki przetargu

04.02.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na budowę parkingu przy ul. Śląskiej 8 w Jastrzębiu-Zdroj.

Wyniki przetargu

26.01.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie prac projektowych.

Wyniki przetargu

20.01.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na awaryjne roboty remontowe.

Wyniki przetargu

14.01.2022

Wyniki przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw przy ul. Śląskiej 81-87 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

26.10.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na: 1) Remont instalacji elektrycznej w piwnicach budynku przy ul. Kurpiowskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju; 2) Remont obwodów instalacji elektrycznej i wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe wraz z czujnikiem ruchu zmierzchu w budynkach przy ul. Kusocińskiego 22-40 i 42-60 w Jastrzębiu-Zdroju

Wyniki przetargu

06.08.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych z rozdzielnią główną w budynku przy ul. Śląskiej 59-63 i remont rozdzielnic głównych (3 szt.) w budynku przy ul. Wrzosowej 2-12 w Jastrzębiu-Zdroju

Wyniki przetargu

26.07.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont placu gospodarczego z budową zadaszenia przy ul. Śląskiej 18-22 i przebudowę placu gospodarczego z budową zadaszenia przy ul. Śląskiej 73-79 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

15.07.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont schodów terenowych przy ul. Katowickiej 6, 12 ul. Opolskiej 14 oraz remont dwóch ramp przy pawilonie A ul. Graniczna 1 w Jastrzębiu-Zdroju

Wyniki przetargu

10.06.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont pokrycia dachów budynków przy ul. Śląskiej 47-51, ul. Jasnej 2-20, 42-60, ul. Poznańskiej 23-25, ul. Katowickiej 23-25, 4-14, ul. Wrzosowej 21-39 i ul. Opolskiej 1 paw. 723 w Jastrzębiu-Zdroju. 

Wyniki przetargu

08.06.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na dostosowanie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego (branża budowlana) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marusarzówny 2-4-6 w Jastrzębiu-Zdroju

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba