Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Przetargi na roboty budowlane

Wyniki przetargu

22.04.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na budowę placów gospodarczych z zadaszeniem przy ul. Kusocińskiego 2-20 i ul. Kusocińskiego 22-40 i remont parkingu przy ul. Kusocińskiego 22-40 w Jastrzębiu-Zdroju

Wyniki przetargu

16.04.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na konserwację obróbek blacharskich budynków przy ul. Pomorskiej 16-28, ul. Śląskiej 21-25 oraz wymianę obróbek blacharskich w budynkach os. Tysiąclecia 12, os. Tysiąclecia 13 i ul. Kaszubskiej 14 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

22.03.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na zabezpieczenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego (branża budowlana) w Jastrzębiu-Zdroj.

Wyniki przetargu

15.03.2021

Wyniki przetargu nieogranocznego na remont kominów nad dachem z wymianą wpustów dachowych w budynku mieszkalnym przy ul. Krakowskiej 5-15 w Jastrzębiu-Zdroju

Wyniki przetargu

22.02.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na konserwację pokrycia dachów budynków przy ul. Piastów 17-19, 21-23, ul. Śląskiej 10,14, 18-22, ul. Tysiąclecia 19, ul. Kaszubskiej 14

Wyniki przetargu

03.02.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na ocieplenie ściany attyki metodą lekką-mokrą z kryciem daszku nad balkonami budynku przy ul. Katowickiej 27-29 w Jastrzębiu-Zdroju

Wyniki przetargu

02.02.2021

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont podestów i schodów wejściowych do budynku przy ul. Opolskiej 2-12 w Jastrzębiu-Zdroju

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

GETIN Bank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba