Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Przetargi na roboty budowlane

Wyniki przetargu

06.03.2024

Wyniki przetargu nieograniczonego na: remont chodników i schodów terenowych przy ul. Krakowskiej 2-12; remont chodników przy ul. Krakowskiej 5-15; remont chodników przy ul. Krakowskiej 14-24; remont chodników przy ul. Krakowskiej 26-36

Wyniki przetargu

19.02.2024

Wyniki przetargu nieograniczonego na: 1) Krycie dachów papą termozgrzewalną wraz z remontem kominów i wymianą wpustów dachowych w bud. przy ul. Jasnej 62-80 i ul. Opolskiej 14-24; 2) Wymiana obróbek blacharskich na ogniomurach w budynkach przy ul. Piastów 17-19 i 21-23

Wyniki przetargu

13.02.2024

Wyniki przetargu nieograniczonego na: 1) Remont chodników przy ul. Jasnej 2-20; 2) Utwardzenie terenu zielonego na plac manewrowy przy ul. Jasnej 82-100; 3) Remont schodów terenowych i chodnika w szczycie budynku przy ul. Katowickiej 15-17

Wyniki przetargu

07.02.2024

Wyniki przetargu nieograniczonego na: 1) Remont kominów nadbudówki ul. Śląska 34; 2) Remont obróbek blacharskich na nadbudówkach dachu w zakresie konserwacji i wzmocnienia punktów mocowań ul. Marusarzówny 2-6; 3) Remont kominów nad dachem ul. A. Krajowej 84A oraz ul. A. Krajowej 86; 4) Konserwacja obróbek blacharskich ogniomurów na szczycie przy kl. 84E i na dylatacji ul. A. Krajowej 84DE w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

18.01.2024

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont rozdzielni głównej elektrycznej Osiedle 1000-lecia 12, 18. Remont tablic piętrowych z zabezpieczeniami przedlicznikowymi do mieszkań Osiedle 1000-lecia 13, 14, 19. Wykonanie nowych szachtów elektrycznych zamykanych na piętrach Wrzosowa 2-12 kl. 2, 4.

Wyniki przetargu

18.01.2024

Wyniki przetargu nieograniczonego na malowanie klatek schodowych z remontem parterów i komórek lokatorskich na III, VI, IX piętrzę w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej 33-37 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

11.01.2024

Wyniki przetargu nieograniczonego na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Pomorska 16-28; ul. Łowicka 11-19; ul. Wrzosowa 21-39 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

11.01.2024

Wyniki przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych na: 1) Zabezpieczenie budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego przy: ul. Kurpiowskiej 2; ul. Kaszubskiej 11, 12; ul. Marusarzówny 8-12; 2) Przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach przy ul. Kopernika 15, 17; 3) Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z zamurowaniem otworu okiennego w PHU nr 35 przy ul. Kaszubskiej; 4) Budowę placu gospodarczego z zadaszeniem przy ul. Poznańskiej 13-23

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba