Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Przetargi na roboty budowlane

Wyniki przetargu

02.03.2023

Wyniki przetargu nieograniczonego na: 1. Krycie dachów papą termozgrzewalną wraz z remontem kominów i wymianą wpustów dachowych w bud. przy ul. Jasnej 82-100 i ul. Krakowskiej 14-24; 2. Krycie dachu papą termozgrzewalną z wymianą obróbek blacharskich w paw. 722 (2 segmenty) przy ul. Opolskiej 26; 3. Konserwacja pokrycia dachów masą asfaltowo-żywiczna bud. przy ul. Kopernika 14-26 i 18-20; 4. Konserwacja pokrycia dachu masą asfaltowo-żywiczna, obróbek blacharskich i kominów w budynku przy ul. Śląskiej 97-103.

Wyniki przetargu

28.02.2023

Wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Kaszubskiej 9 i ul. Kaszubskiej 11 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

22.02.2023

Wyniki przetargu nieograniczonego na budowę placów gospodarczych z zadaszeniem przy ul. Katowickiej 16-22, ul. Katowickiej 27-29, ul. Katowickiej 15-17 w Jastrzębiu-Zdroju

Wyniki przetargu

17.02.2023

Wyniki przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych.

Wyniki przetargu

16.02.2023

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont instalacji odgromowych przy ulicy Jasna 82-100, Armii Krajowej 84, 84A, 84BC, 84DE, Armii Krajowej PHU 5 oraz Opolska PHU 722 (2 segmenty) w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyniki przetargu

20.01.2023

Wyniki przetargu nieograniczonego na malowanie klatek w budynkach przy ul. 1-Maja 9-13, ul. Piastów 21-23, os. 1000-Lecia 18 oraz remont parterów w budynkach przy ul. Kaszubskiej 8, ul. Kaszubskiej 12 i ul. Kurpiowskiej 3 w Jastrzębiu-Zdroj.

Wyniki przetargu

20.01.2023

Wyniki przetargu nieograniczonego na awaryjne roboty remontowe.

Wyniki przetargu

05.01.2023

Wyniki przetargu nieograniczonego na remont jednego pionu balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Marusarzówny 2-6 kl. 2 (pion 1-31) w Jastrzębiu-Zdroj.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba