Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Przetarg na najem lokalu mieszkalnego

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego:

M-1, ul. Poznańska 1/45, pow. użytkowa 20,88 m²

Przetarg odbędzie się w dniu 16.07.2024 r., o godz. 10.00, w siedzibie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Graniczna 1 (pok. nr 24).

Lokal można oglądać w dniu: 15.07.2024 r., w godzinach 9:00-13:00

Wywoławcza stawka czynszowa najmu za ww. lokal wynosi: 15,00 zł/m2

Postąpienie w trakcie licytacji wynosić będzie: 0,50 zł/m2

Wadium w kwocie 700 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni, nr rachunku: 19 8470 0001 2001 0011 4156 0001.

Osoby, które wpłacą wymagane wadium, powinny zgłosić się w dniu 16.07.2024 r., w godzinach od 8:00-9:00 w siedzibie GSM w pokoju nr 14, z potwierdzeniem wpłaty wadium, w celu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu oraz podpisania stosownych oświadczeń. Licytant, z którym po wygranym przez niego przetargu zostanie zawarta umowa najmu w/w lokalu mieszkalnego, zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej, w wysokości sześciomiesięcznego czynszu na ten lokal.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel.: 728 485 853; 728 485 855.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba