Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Sukces GSM w batalii sądowej! Blisko 330 tysięcy złotych zostało w Górniczej!

W październiku tego roku nastąpił finał batalii sądowej, którą podniecała się miejska organizacja partyjna PiS. Chodziło o zwolnienie z GSM działacza związkowego, blisko związanego z braćmi Matusiak. Na tyle blisko, że w sprawie działacza w Sądzie Rejonowym interweniował sam poseł Grzegorz Matusiak.

Zwolniony działacz związkowy żądał od GSM przywrócenia go do pracy, a także wypłacenia mu wynagrodzenia za cały okres  pozostawania bez pracy. Do dnia wydania wyroku przez Sąd II Instancji, kwota żądana od GSM wynosiłaby  około 380 tysięcy złotych. Do tego dochodziła zapłata za koszty procesu.

Zarząd GSM zdecydował się na zwolnienie działacza, dlatego że był i jest w posiadaniu całej masy dowodów na temat nieprawidłowości których się dopuszczał. Były to twarde dowody, legalnie pozyskane, pewne. Z tymi dowodami GSM poszła do sądu. I po kilku latach, Sąd II  Instancji, w prawomocnym wyroku, oddalił w większości  roszczenia zwolnionego pracownika.

Nie zostanie przywrócony do pracy, nie zostaną mu zapłacone koszty procesu, a z 380 tysięcy złotych, których żądał, otrzyma kwotę odszkodowania odpowiadającą wysokości odprawy, jak przy zwykłym zwolnieniu. Czyli około 39 tysięcy złotych. Jak można łatwo policzyć jest to kwota prawie 10 – krotnie niższa niż żądana. Należy również wskazać, iż w miejsce zwolnionego z pracy związkowca spółdzielnia nie zatrudniła innego pracownika. Zatem od wielu lat nie wydaje się środków na  wysokie pensje tej osoby.

A oto sedno uzasadnienia: "...Sąd II Instancji podziela argumenty zaprezentowane w apelacji, iż w sprawie znajduje zastosowanie art 8 Kodeksu Pracy, a co za tym idzie niezasadnym, niecelowym, a wręcz niemożliwym jest przywrócenie powoda do pracy u pozwanej. Przemawia za tym konflikt z współpracownikami, w tym z bezpośrednim przełożonym., który wystąpił z aktem oskarżenia w trybie prywatnoskargowym o znieważenie jego osoby przez powoda i zapadł wyrok skazujący powoda...". „(…) Powód niewątpliwie pozostaje w konflikcie z pracodawcą, ze swoim bezpośrednim przełożonym, a przez swoje zachowanie dodatkowo eskalował jego rozmiar”.

 

Zarząd GSM

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

GETIN Bank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba