Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Rozliczenie sezonu grzewczego 2020/2021

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że w związku z zakończeniem i rozliczeniem sezonu grzewczego 2020/2021, w większości zasobów mieszkaniowych nastąpiły niedopłaty w opłatach dotyczących centralnego ogrzewania. W zaistniałej sytuacji należą się Państwu wyjaśnienia.


1. Mieszkania lokatorów GSM ogrzewa PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa, czyli państwowy podmiot zarządzający elektrociepłownią przy Kopalni Zofiówka. Spółdzielnia, zgodnie z przepisami, może tylko przenieść koszty jakimi obciąża ją elektrociepłownia, na swoich lokatorów. Nie może na tej operacji zarabiać.

2. W lipcu 2020 roku, czyli przed rozpoczęciem sezonu spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa podniosła ceny swoich usług. Chodzi tu o opłatę stałą, z 14.874,27 zł na 16.548,82 zł, czyli o 11,26%, oraz opłatę zmienną z 50,86 zł na 56,58 zł, czyli o 11,25%.

3. Do powyższych należy dodać mroźniejszą zimę jaka nawiedziła nasz region. Średnia temperatura w ostatnim sezonie grzewczym była o ponad jeden stopień niższa niż w sezonie 2019/2020. Przy czym w marcu i w kwietniu 2021 różnice temperatur były aż o 5-6 stopni niższe niż w roku poprzednim. Efektem czego zużycie energii cieplnej w ostatnim sezonie wyniosło 195.004,43 GJ, przy 173.353,57 GJ zużycia w sezonie wcześniejszym.

Reasumując. Większe zużycia spowodowane mroźną zimą, a także podwyżki cen energii, jakie przedstawiła nam spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa przyniosły efekt w postaci podwyższonych faktur jakie dostawaliśmy od dostawcy ciepła. Dla porównania, w sezonie 2019/2020 na ciepło spółdzielcy wydali: 13.326.699,57 zł natomiast  w ostatnim sezonie muszą zapłacić o prawie 3 miliony więcej, czyli 16.050.968,02 zł.

Spółdzielnia w tej sytuacji, jedyne co może zrobić, to zaproponować osobom, które nie będą w stanie wpłacić jednorazowo wyrównania za centralne ogrzewanie, rozłożenie na 3 raty wspomnianej opłaty.  Zarząd zlecił też ekspertyzę ciepłomierzy w budynkach, w których zużycie ciepła jest rażąco wyższe niż średnia.

Pragniemy też przypomnieć, że Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej nie ma wpływu na ceny ustalane przez państwową PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa odnośnie ciepła, czy też cen wody i ścieków, które to ustala miejska spółka wodociągowa. Wysokość stawki za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, jest gestii Urzędu Miasta.

Poniżej zamieszczamy tabelę porównawczą, zawierającą dokładne dane opisane powyżej.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

GETIN Bank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba