Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Ogłoszenie

Zawiadamiamy mieszkańców, że z przyczyn niezależnych od Spółdzielni (opóźnienia w dostarczeniu odczytów indywidualnych wodomierzy dokonywanych przez firmę zewnętrzną) nie było możliwości dostarczenia aneksów czynszowych z rozliczeniem wody w terminie płatności czynszu.
W związku z powyższym prosimy o dokonanie opłat czynszowych w wysokości opłat za poprzedni miesiąc.
Aneksy z rozliczeniem wody zostaną dostarczone niezwłocznie i będzie można na ich podstawie dokonać ewentualnych dopłat.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba