Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Ogłoszenie

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od 28 lutego 2022 r. wznawia bezpośrednią obsługę mieszkańców w biurach spółdzielni przy ul. Granicznej 1 i w administracjach osiedlowych.

Przypominamy o konieczności zasłonięcia nosa i ust maseczką ochronną, dezynfekcji rąk oraz zachowania bezpiecznej odległości min. 1,5 m.

Jednocześnie zachęcamy do załatwiania wszelkich spraw drogą mailową lub telefonicznie.

Telefony:
Centrala 32 47 14 070
Sekretariat 728 485 883
ADM-I ul. Pomorska 728 485 822
ADM-I ul. Marusarzówny 728 485 823
ADM-II ul. Katowicka 728 485 834
ADM-II ul. Opolska 728 485 835
Dział czynszów 728 485 851, 728 485 855, 728 485 846
Dział członkowski 728 485 853
Lokale użytkowe 728 485 847
Dział techniczny 728 485 860

e-mail: sekretariat@gsmjastrzebie.pl

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

GETIN Bank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba