Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Informacja

13 września bieżącego roku, Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej zawarł porozumienie, kończące wieloletni konflikt z niektórymi przedstawicielami środowiska jastrzębskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki zaangażowaniu się w negocjacje prezesa Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Gerarda Weycherta, posła na Sejm RP Grzegorza Matusiaka i występującego w charakterze negocjatora radnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Tadeusza Sławika, strony zobowiązały się do zakończenia polubownie wszystkich spraw sądowych, w jakich uczestniczyły osoby podpisane pod wspomnianym porozumieniem.

Strony obiecały sobie również, że nie będą publikować w swoich czasopismach tekstów mogących wywołać wrażenie szkalowania sygnatariuszy porozumienia.

Zarząd GSM, cieszy się, że doszło do tego porozumienia, zdaje sobie sprawę, że konflikty nie służą sprawie naszej Spółdzielni, a drugiej stronie porozumienia nie pomagają w realizacji ich politycznych projektów.

Pod porozumieniem podpisali się między innymi:

Gerard Weychert - prezes GSM, Agnieszka Cichoń - z-ca prezesa GSM, Radosław Pluta - z-ca prezesa GSM, Dariusz Janicki - redaktor naczelny gazety "Twoja Spółdzielnia", Damian Jeszka - radca prawny GSM, Tadeusz Sławik - radny RM (PiS) - mediator Porozumienia, Grzegorz Matusiak - poseł na Sejm RP (PiS), Andrzej Matusiak - radny RM (PiS), Jerzy Filar - redaktor naczelny gazety "Nasze Jastrzębie", Mirosław Kolb - radny RM (PiS).

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

GETIN Bank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba