Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Mieszkania na sprzedaż - przetarg nieograniczony

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju oglasza przetarg nieograniczony na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych w Jastrzębiu-Zdroju:

M-2, os. Tysiąclecia 19/11, pow. użytk. 35,93 m2
Cena wywoławcza: 118 000 zł
Wadium: 11 800 zł

M-3, os. Tysiąclecia 18/28, pow. użytk. 45,40 m2
Cena wywoławcza: 133 000 zł
Wadium: 13 000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu: 10.10.2023 r., o godz. 10.00, w siedzibie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Graniczna 1 (pok. nr 24).

Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł

Mieszkanie można oglądać w dniu: 5.10.2023 r., po uprzednim umówieniu się z pracownikami administracji tel.: 728 485 826, 728 485 828.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni, nr rachunku: 19 8470 0001 2001 0011 4156 0001.

Osoby, które wpłacą wymagane wadium, powinny zgłosić się w dzień przetargu, w godzinach od 8.00 do 9.00 w pokoju nr 14, z potwierdzeniem wpłaty wadium w celu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu i podpisania stosownych oświadczeń.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel.: 728 485 853; 728 485 855.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba