Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców naszej spółdzielni do udziału w tegorocznej edycji „Konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy”.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

 

Regulamin konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy

I. Cel konkursu
Zachęcenie mieszkańców Jastrzębia-Zdroju do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia
i miasta.

II. Organizator
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju

III. Uczestnictwo i zasady konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej posiadający ogrody przydomowe.
2. Konkurs organizowany jest w kategorii: najpiękniejszy ogród.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia na adres konkurs@gsmjastrzebie.pl lub złożenie osobiście w sekretariacie spółdzielni (druk zgłoszenia dostępny jest na stronie www.gsmjastrzebie.pl) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na Najładniejszy ogródek przydomowy.
4. Zgłoszenia można składać do 7 maja 2021 roku.
5. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów komisja wyłoni 3 najpiękniejsze ogrody.
6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w siedzibie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Granicznej 1, 28 maja 2021 roku.
7. W przypadku przeciwwskazań do gromadzenia się z powodu stanu epidemii organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia wyników tylko w formie zamieszczenia ich na stronie www.gsmjastrzebie.pl
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sfotografowania zwycięzców oraz podania wyników do publicznej wiadomości.

IV. Nagrody
W kategorii: najpiękniejszy ogród
Za trzy pierwsze miejsca przewidziane są nagrody w postaci drobnego sprzętu ogrodniczego.

V. Komisja Konkursowa
Komisję Konkursową powołują organizatorzy. W skład komisji wejdą przedstawiciele Zarządu, Rady Nadzorczej i mieszkańców Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Druk zgłoszenia

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

GETIN Bank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba