www.gsm.kx.pl
 

Archiwum » Likwidacja azbestu

wielkość czcionki: A|A|A
 


 

Zarząd i Rada Nadzorcza Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju na wspólnym posiedzeniu wraz z przedstawicielami władz samorządu wojewódzkiego i Parlamentu – dyskutowali nad kierunkami rewitalizacji zasobów ze szczególnym uwzględnieniem usuwania płyt azbestowych i termomodernizacji budynków współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

 

 

Przy udziale Parlamentarzystów RP – posłanki Izabeli Kloc oraz senatora Tadeusza Gruszki, radnego Sejmiku Wojewódzkiego Czesława Sobierajskiego oraz Wiesławy Zygmaniak – Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jastrzębie, podjęto szczegółową dyskusję nad możliwością pozyskiwania dotacji związanych z rewitalizacją zasobów Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Radny Sejmiku Wojewódzkiego, były członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Czesław Sobierajski podkreślił, że środki finansowe w ramach projektu są zawsze rozkładane na części. 60% wynosi dotacja bezpośrednia, kolejne 40% stanowią pożyczkę z funduszu. Nie mniej połowa z tej pożyczki z reguły jest umarzana. Jest to jedna z możliwości pozyskania dotacji na usuwanie azbestu z budynków. Środki z WFOŚ mogą być przeznaczone tylko na likwidację i utylizację. Korzystne wydaje się połączenie likwidacji azbestu ze ścian jako materiału izolacyjnego i pozyskanie środków na ten cel oraz wykorzystanie drugiej możliwości oferty funduszu, tj. pozyskanie środków na termomodernizację budynków. – mówi Piotr Gogoliński prezes GSM. Spółdzielnia szczegółowo analizuje ofertę WFOŚ pod kątem możliwości skorzystania z niej w poszczególnych nieruchomościach.
 
Podczas spotkania zaproszeni goście przedstawili również informacje dotyczące możliwości skorzystania z innego źródła, mianowicie Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 6.2.1. Jak się okazuje decyzją Zarządu Województwa Śląskiego (1593/281/III/2009 z 25.06.2009) środki w ramach Działania 6.2.1 Rewitalizacja” duże miasta” zostały wstrzymane, do momentu ogłoszenia i wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przygotowuje się do wystartowania w tym konkursie na dofinansowanie projektu dotyczącego wymiany balustrad balkonowych zawierających azbest. Gotowa jest już szczegółowa dokumentacja techniczna zakładająca wymianę 540 balustrad balkonowych (zasobów na ul. Katowickiej i na ulicy Jasnej). szacuje się, że prace z tym związane będą kosztować ok. 2 mln zł., GSM będzie ubiegać się o bezzwrotną dotację wynoszącą 50% - 1 mln zł.

W najbliższym czasie GSM zleci wykonanie specjalistycznego studium wykonalności związanego z utylizacją płyt azbestowych oraz przygotowaniem wniosku (aplikacji) na konkurs.

 

Wykaz budynków objętych propozycją do wniosku na realizację Działania 6.2.1
ulica liczba balustrad
Jasna 82-100 100
Katowicka 5-7 88
Katowicka 15-17 88
Katowicka 31-33 88

Katowicka 4-14
klatki: 4,6,8,10

176
RAZEM 540

 

Podjęte wysiłki zmierzające do pozyskania dotacji na rewitalizację zasobów mieszkaniowych Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej służą obniżeniu kosztów, jakie poniosą członkowie spółdzielni w związku z pracami usuwania i utylizacji płyt azbestowych oraz z pracami ociepleniowymi. Władze GSM dostrzegają potrzebę likwidacji płyt azbestowych, które są niebezpieczne dla zdrowia.