www.gsm.kx.pl
 

Aktualności » Koncepcja zagospodarowania terenu ul. Armii Krajowej

wielkość czcionki: A|A|A
 


W nawiązaniu do wniosku mieszkańców budynków mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej 86, 84, 84A, 84BC, 84DE w Jastrzębiu-Zdroju, Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej zlecił opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu otoczenia na terenie przedmiotowej nieruchomości.

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu otoczenia budynków obejmuje lokalizację: drogi pożarowej, czterech zespołów parkingów w tym jeden dwupoziomowy, skwerów, placów zabaw, stref seniora wraz z ciągami komunikacyjnymi ruchu pieszych i pojazdów kołowych.

W związku z powyższym pragniemy zapoznać wszystkich mieszkańców tych nieruchomości z proponowaną, koncepcją, która została przedstawiona na załączonej mapce. Swoje uwagi prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gsmjastrzebie.pl do dnia 15.09.2020 r. Po tym terminie zostanie przesłana do wszystkich mieszkańców informacja o sposobach finansowania inwestycji oraz o terminach przeprowadzenia ankiety w celu wybrania optymalnego rozwiązania dalszej realizacji przedsięwzięcia.

 

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU UL. ARMII KRAJOWEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU