www.gsm.kx.pl
 

Aktualności » Ogłoszenie

wielkość czcionki: A|A|A
 


Informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją nr GL.RET.070.7.145.2018.EK zatwierdziło taryfy ustalone przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ogłoszenia (data ogłoszenia: 28.05.2018 r.), zatem począwszy od dnia 05.06.2018 r.

 
 
 
Zmianie ulegają cena 1m3 wody i ścieków oraz opłata abonamentowa (przyłącze wodne) i wynosić będą:
 
Od dnia 05.06.2018 r. do dnia 04.06.2019 r.:
Cena 1m3 wody i ścieków wynosi: 11,39 zł/m3.
 
Od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.05.2019 r.:
Stawki opłaty abonamentowej (przyłącze wodne) wynoszą:
od 0,32 zł do 1,92 zł/1 mieszkanie, a przy ul. Granicznej 5 - 9,57 zł/1 mieszkanie
 
Zmianę cen wody i ścieków oraz przyłącza wodnego należy uwzględnić przy regulowaniu opłat od miesiąca czerwca 2018 r.
Zarząd GSM