www.gsm.kx.pl
 

Aktualności » Spotkania z Członkami spółdzielni

wielkość czcionki: A|A|A
 


Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza Członków spółdzielni na spotkania z następującym porządkiem:
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie proponowanych zmian do Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze.
3. Dyskusja nad propozycjami zmian do Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju.
4. Konsultacje w sprawie montażu wodomierzy radiowych na zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.
5. Zamknięcie obrad.

 


Spotkania odbędą się:

- w dniu 26.02.2018 r. od godz. 1600 w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki 19 w Jastrzębiu-Zdroju (ZMIANA MIEJSCA SPOTKANIA) dla Członków spółdzielni z ul. Armii Krajowej oraz ul. 1 Maja

- w dniu 27.02.2018 r. od godz. 1600 w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. B. Czecha 20A w Jastrzębiu-Zdroju dla Członków spółdzielni z ul. Kusocińskiego oraz ul. Marusarzówny

- w dniu 28.02.2018 r. od godz. 1600 w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzębiu-Zdroju dla Członków spółdzielni z ul. Kaszubskiej, ul. Kurpiowskiej, ul. Łowickiej, ul. Pomorskiej, ul. Śląskiej, oraz ul. Wrzosowej

- w dniu 01.03.2018 r. od godz. 1600 w siedzibie Spółdzielni w Jastrzębiu-Zdroju ul. Graniczna 1 dla członków spółdzielni z ul. Jasnej, ul. Krakowskiej, ul. Piastów, ul. Kopernika oraz os. Tysiąclecia

- w dniu 05.03.2018 r. od godz. 1600 w siedzibie Spółdzielni w Jastrzębiu-Zdroju ul. Graniczna 1 dla Członków spółdzielni z ul. Katowickiej
Ponadto na spotkaniu zostaną omówienie sprawy termomodernizacji osiedla oraz budowy placów zabaw.

- w dniu 07.03.2018 r. od godz. 1600 w Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Opolskiej 3 w Jastrzębiu-Zdroju dla Członków Spółdzielni z ul. Opolskiej, ul. Poznańskiej oraz ul. Wrocławskiej

 

Prosimy o liczne i punktualne przybycie.

 Zarząd GSM

 

Projekt zmian do Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju