www.gsm.kx.pl
 

Archiwum » Materiały na Walne Zgromadzenie w dniach 22, 23, 24, 25 stycznia 2018 r.

wielkość czcionki: A|A|A
 


Informujemy, że materiały na Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 22, 23, 24, 25 stycznia 2018 r. są już dostępne dla wszystkich Członków spółdzielni w zakładce DOKUMENTY e-kartoteki po zalogowaniu na stronie: 


(połączenie z e-kartoteką jest szyfrowane)
 
 
 
Uaktualniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 1/2018 z dnia 05.01.2018 r.:
 
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór prezydium zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i ewentualnie asesor.
3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
4. Zapoznanie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
6. Przedstawienie projektu zmian do Statutu i podjęcie stosownej uchwały.
7. Omówienie uchwały Rady Nadzorczej nr 57/2017 z dnia 10.07.2017 r. i podjęcie uchwały (w głosowaniu tajnym) o uchyleniu zawieszenia lub odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej p. Andrzeja Kinasiewicza.
a) Omówienie wniosku członków o odwołanie z Rady Nadzorczej p. Andrzeja Kinasiewicza i podjęcie stosownej uchwały.
8. Omówienie ewentualnych wniosków członków, wniesionych zgodnie z §24 ust. 5 i 6 Statutu GSM i podjęcie stosownych uchwał.
9. Dyskusja, ewentualne pytania członków Spółdzielni.
10. Zakończenie obrad.