www.gsm.kx.pl
 

Archiwum » Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

wielkość czcionki: A|A|A
 


Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Graniczna 1, działając na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §40 ust. 2 pkt c Statutu Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniach od 22 do 25 stycznia 2018 r.

 

 

 

 

I  część: os. Szeroka - os. 1000-lecia
w dniu 22.01.2018 r. godz. 10.00,
Ochotnicza Straż Pożarna, Jastrzębie-Zdrój, ul. Gagarina 130,
 
II  część: os. Staszica -  ul. Poznańska, ul. Opolska, ul. Wrocławska
w dniu 22.01.2018 r. godz. 15.30,
Zespół Szkół nr 2 Jastrzębie-Zdrój,  ul. Poznańska 1a,
 
III część: os. Pionierów - ul. Śląska, ul. Kurpiowska, ul. Kaszubska ul. Pomorska, ul. Łowicka,
os. Arki Bożka - ul. Wrzosowa
w dniu 23.01.2018 r. godz. 10.00,
Hala Sportowa „Omega” Jastrzębie-Zdrój,ul. Harcerska 14a,
 
IV część: os. Zdrój - ul. 1-go Maja,  os. Kasztanowa - ul. Armii Krajowej
w dniu 23.01.2018 r. godz. 15.30,
Dom Retro, Jastrzębie-Zdrój, ul. Karola Miarki 15,
 
V część: os. Chrobrego - ul. Kusocińskiego, ul. Marusarzówny
w dniu 24.01.2018 r. godz. 10.00,
Hala Widowiskowo-Sportowa Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 6,
 
VI część: os. Morcinka - ul. Krakowska, os. Barbary - ul. Jasna
w dniu 24.01.2018 r. godz. 15.30,
Zespół Szkół nr 1 Jastrzębie-Zdrój, ul. Graniczna 2,
 
VII część: os. Morcinka - ul. Katowicka
w dniu 25.01.2018 r. godz. 10.00,
Hala Sportowa „Omega” Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 14a,
 
VIII część: os. Przyjaźń - ul. Kopernika, ul. Piastów
w dniu 25.01.2018 r. godz. 15.30
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Jastrzębie-Zdrój, ul. Piastów 15.
 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór prezydium zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i ewentualnie asesor.
  3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
  4. Zapoznanie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  6. Przedstawienie projektu zmian do Statutu i podjęcie stosownej uchwały.
  7. Omówienie uchwały Rady Nadzorczej nr 57/2017 z dnia 10.07.2017 r. i podjęcie uchwały (w głosowaniu tajnym) o uchyleniu zawieszenia lub odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej p. Andrzeja Kinasiewicza.
  8. Omówienie ewentualnych wniosków członków, wniesionych zgodnie z §24 ust. 5 i 6 Statutu GSM   i podjęcie stosownych uchwał.
  9. Dyskusja, ewentualne pytania członków Spółdzielni.
  10. Zakończenie obrad.

Zarząd GSM