www.gsm.kx.pl
 

Archiwum » Konsultacje społeczne

wielkość czcionki: A|A|A
 


KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PN. „Ochrona i poprawa jakości środowiska poprzez usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych” dla budynku wielorodzinnego przy ul. Marusarzówny 1-3-5 w Jastrzębiu–Zdroju.

 

 

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju zamierza aplikować o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów; Działanie 5.2. Gospodarka odpadami; Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego na realizację projektu pn. „Ochrona i poprawa jakości środowiska poprzez usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych”

 

Załączniki:
Formularz konsultacyjny
Konsultacje projektu