www.gsm.kx.pl
 

Archiwum » Konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej

wielkość czcionki: A|A|A
 


 

 

 

 

 

Rada Nadzorcza i Zarząd

Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju

ogłasza konkurs ofert:

NA WYBÓR FIRMY AUDYTORSKIEJ NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017 I 2018 I SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA Z BADANIA  

 

Oferta powinna zawierać:

  • ogólne informacje o własnej firmie, podparte aktualnym wpisem KRS lub wpisem do CEIDG;
  • informację na temat posiadanej polisy ubezpieczeniowej OC działalności podmiotu;
  • termin rozpoczęcia badania;
  • termin dostarczenia do spółdzielni sprawozdania z badania (nie później niż do 31.03.2018 r. za rok 2017 i nie później niż do 31.03.2019 r. za rok 2018);
  • cenę usługi za badanie sprawozdania finansowego za rok 2017;
  • cenę usługi za badanie sprawozdania finansowego za rok 2018;
  • informację o dotychczasowym doświadczeniu w przeprowadzaniu badań sprawozdawczości w spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Oferty prosimy składać do dnia 06 listopada 2017 r. do godz. 1500 pod adresem:


Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Graniczna 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój


Na kopercie opis o treści: "Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018"

Decyduje data wpływu oferty.

Pod uwagę będą brane jedynie oferty, które wpłynęły do Spółdzielni po ukazaniu się ogłoszenia.