www.gsm.kx.pl
 

Archiwum » Oświadczenie Prezesa GSM Gerarda Weycherta

wielkość czcionki: A|A|A
 


 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Prezesa Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Gerarda Weycherta

W związku pojawieniem się szkalujących i nieprawdziwych publikacji na stronach internetowych oraz rozpowszechnianiem ich za pośrednictwem portalu społecznościowego przez Andrzeja Matusiaka oświadczam, że treści tam zawarte są całkowicie nieprawdziwe i godzące w moje dobre imię. Postawę jaką prezentuje osoba zaufania publicznego jaką jest zastępca Przewodniczącego Rady Miasta uważam za karygodną i niegodną pełnienia tej funkcji. Jako osoba, którą dotknęła ta przykra sytuacja nie mogę tego w żaden sposób tolerować i pozwolić na takie traktowanie zwłaszcza, że fałszywy obraz mojej osoby został zamieszczony w przestrzeni publicznej. Informuje, że uczynię wszystko, aby takie działanie i postawa osób które się do tego przyczyniły zostały napiętnowane i odpowiedziały przed organami stojącymi na straży prawa.

Z poważaniem

Gerard Weychert