www.gsm.kx.pl
 

Statut

wielkość czcionki: A|A|A
 
Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowejw Jastrzębiu-Zdroju, które odbyło się w dniach 9, 10, 11, 12, 13 kwietnia 2018 roku podjęło uchwały wprowadzające zmiany do Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju. 
Statut obowiązuje od 13.08.2018 r. tj. od dnia dokonania 53 wpisu do Rejestru GSM (nr KRS 0000106453) przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
Postanowienie Sądu z dnia 13.08.2018 r., data wpływu 11.09.2018 r.
Orzeczenie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 14.06.2019 r. sygn. akt X Ga 24/19 

 

 

 

Pobierz obowiązujący Statut GSM