www.gsm.kx.pl
 

Statut

wielkość czcionki: A|A|A
 
Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowejw Jastrzębiu-Zdroju, które odbyło się w dniach 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 maja 2017 roku podjęło uchwały wprowadzające zmiany do Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju. 
Statut obowiązuje od 21.09.2017 r. tj. od dnia dokonania 47 wpisu do Rejestru GSM (nr KRS 0000106453) przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
Postanowienie Sądu z dnia 12.09.2017 r., wpływ do GSM 05.10.2017 r.  
 

 

Pobierz obowiązujący Statut GSM