www.gsm.kx.pl
 

Archiwum » Zaproszenie do składania ofert - najem miejsc parkingowych

wielkość czcionki: A|A|A
 


 

 

 


 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza członków Spółdzielni posiadających prawo do lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach GSM, bez zaległości czynszowych, do składania ofert na najem miejsc parkingowych położonych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Kurpiowskiej 2.
 
Ilość miejsc: 10
Wywoławcza kwota miesięcznego czynszu najmu: 50,00 zł/ miejsce parkingowe /netto + obowiązujący podatek VAT.
 
Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Parking” można składać w terminie od 13.10.2014 r. do 21.10.2014 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Granicznej 1.

Wyboru najlepszych ofert dokona powołana przez Zarząd komisja w dniu 22.10.2014 r.
Osoby, które złożą najkorzystniejsze oferty zostaną powiadomione telefonicznie.
Z osobami wybranymi zostanie zawarta umowa najmu miejsca parkingowego na okres do 5 lat. Warunkiem zawarcia umowy będzie wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości 2 miesięcznego czynszu (netto).
Szczegółowych informacji udziela dział GZM – tel. 728 485 848 lub 728 485 849.
 

Zarząd GSM