www.gsm.kx.pl
 

Przetargi na roboty budowlane

wielkość czcionki: A|A|A
 
 • wyniki_krycie_dachow.pdf,

  Wyniki przetargu nieograniczonego na: 1. Krycie dachów papą termozgrzewalną budynków przy ul. Katowickiej 16-22 kl. 16,18,20, ul. Wrzosowej 16-26; 2. Konserwację pokrycia dachów budynków przy ul. Łowickiej 1-9,11-19 w Jastrzębiu-Zdroju; 3. Konserwację obróbek blacharskich budynków przy ul. Śląskiej 39-45, 47-51, 59-63

 • wyniki_remont_balkonow.pdf,

  Wyniki przetargu nieograniczonego na remont posadzek i balustrad balkonowych wraz z wymianą obróbek blacharskich w budynku przy ul. Marusarzówny 1-5 kl. 5 (pion mieszkań 4-44), remont balkonów z wymianą balustrad balkonowych w budynku przy ul. Kaszubskiej 10 (pion mieszkań 4-63)

 • wyniki_przebudowa_kominow.pdf,

  Wyniki przetargu nieograniczonego na przebudowę kominów nad dachem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pomorskiej 2-14 w Jastrzębiu-Zdroju

 • wyniki_remont_kominow.pdf,

  Wyniki przetargu nieograniczonego na remont kominów nad dachem w budynkach mieszkalnych przy ul. Śląskiej 53-57, 38, ul. Armii Krajowej 84DE, ul. Kaszubskiej 10 w Jastrzębiu-Zdroju

 • wyniki_ocieplenie[1].pdf,

  Wyniki przetargu nieograniczonego na ocieplenie ścian zewnętrznych elewacji balkonowej metodą lekką-mokrą budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrzosowej 21-39 w Jastrzębiu-Zdroju

 • wyniki_remont_posadzek_i_balustrad.pdf,

  Wyniki przetargu nieograniczonego na remont posadzek i wymianę balustrad balkonowych w budynku przy ul. Kusocińskiego 2-20 w Jastrzębiu-Zdroju

 • wyniki_remont_i_budowa.pdf,

  Wyniki przetargu nieograniczonego na remont i poszerzenie ciągu pieszo jezdnego os. Tysiąclecia 12 i 14, budowę chodnika przy ul. Marusarzówny 20-24, remont parkingu przy ul. Marusarzówny 2-6, remont parkingu przy ul. Wrzosowej 26-36 w Jastrzębiu-Zdroju

 • wyniki_remont_podestow_i_schodow.pdf,

  Wyniki przetargu nieograniczonego na remont podestów i schodów wejściowych do budynków przy ul. Katowickiej 4-14, 5-7, 15-17 w Jastrzębiu-Zdroju

 • wyniki_projekty.pdf,

  Wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie projektow budowlano-wykonawczych

 • wyniki_ocieplenie.pdf,

  Wyniki przetargu nieograniczonego na ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji balkonowej metodą lekką-mokrą budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrzosowej 21-39 w Jastrzębiu-Zdroju

 • wyniki_roboty_awaryjne.pdf,

  Wyniki przetargu nieograniczonego na awaryjne roboty remontowe: murarsko-tynkarskie; blacharskie; dekarskie; ślusarsko-spawalnicze; ziemne z izolacją pionową ścian fundamentowych; ziemne z remontem przykanalików kanalizacji sanitarnej i deszczowej; alpinistyczne; wymiana stopnic wewnętrznych i zewnętrznych; montaż kratek wentylacyjnych na elewacji budynku; wymiana płyt azbestowo-cementowych; uszczelnienie złącz wielkopłytowych budynków wielorodzinnych typ NRD; remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenach administrowanych przez GSM