www.gsm.kx.pl
 

Archiwum » Informacja do mieszkańców - termomodernizacja

wielkość czcionki: A|A|A
 


W związku z nasilającą się kampanią oszczerstw i kłamstw, prowadzoną na łamach portalu internetowego JasNet oraz w czasie ostatnich spotkań Rady Nadzorczej chcemy naszym mieszkańcom przybliżać prawdziwe intencje i fakty związane z termomodernizacją, jako największym i najtrudniejszym działaniem obecnego Zarządu GSM.

 

 

 

 

Wielkość i ranga tego procesu są kanwą do walki z nami środowisk, które być może straciły na zmianach w naszej Spółdzielni i postawiły sobie za cel obalenie obecnego stanu GSM, obalenie jego organów i zaburzenie procesu zmian na jakie otrzymaliśmy zgodę w czasie Walnych Zgromadzeń Członków GSM przez okres  nieomal czterech lat działania.

Pragniemy zapewnić naszych członków, że proces termomodernizacyjny przebiega zgodnie z tym co Państwo nakazali nam uchwałami i swoimi decyzjami. Kondycja naszej Spółdzielni nie jest zagrożona, jednak nasze zobowiązania w związku z modernizacją aż 19 budynków zmuszają nas do precyzyjnego zarządzania Waszym majątkiem, czego na żadnym etapie nie zaniedbaliśmy. Obiegowo rozpowszechniane opinie co najmniej mijają się z prawdą, żeby nie używać słów niosących konsekwencje prawne. 

Będziemy Państwu starali się przybliżać to co jest dokonane i to co jest możliwe do opublikowania (nie każda informacja jest jawna i dostępna, nie każdy dokument możemy publikować). 

Przechodząc do meritum sprawy publikujemy dzisiaj dokument który jasno przedstawia sprawę rzekomo naszej niegospodarności przy termomodernizacji. Publikując to Postanowienie zostawiamy je bez dalszego, zbędnego komentarza, ponieważ każdy myślący człowiek sam sobie ten komentarz dopisze.

Gerard Weychert
Radosław Pluta

 Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa