www.gsm.kx.pl
 

Archiwum » Informacja dotycząca oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w mieszkaniu

wielkość czcionki: A|A|A
 


Zarząd GSM Jastrzębie-Zdrój informuje, że dla celów prawidłowego złożenia do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój deklaracji w związku z nowymi zasadami gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzonymi przez ustawę o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, konieczna jest aktualizacja posiadanych przez Spółdzielnię danych o liczbie osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach mieszkalnych Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 

 

Stosowny druk oświadczenia został dostarczony do Państwa skrzynek na listy. W przypadku zagubienia druki można pobierać w Dziale Członkowskim GSM.

Druk oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w mieszkaniu

Na druku należy wpisać osoby faktycznie zamieszkałe na podanym adresie, a nie osoby zameldowane. Powyższe dane będą służyły tylko i wyłącznie do złożenia deklaracji do Urzędu Miejskiego związane z odprowadzeniem opłat za wywóz nieczystości. Nie mają wpływu na pozostałe składniki opłat czynszowych. Oświadczenie prosimy przekazać do Administracji osiedlowej, lub przesłać pocztą na adres Spółdzielni w terminie nie później niż 14 dni licząc od daty otrzymania tej informacji tj. do dnia 25.03.2013r.

 

Zarząd GSM

 


 

Informacja Zarządu GSM dotycząca zlożenia ośwadczenia o ilości osób zamieszkalych w mieszkaniu.