www.gsm.kx.pl
 

Archiwum » Place zabaw

wielkość czcionki: A|A|A
 

Place zabaw, pożyczka „Jessica”, stan na dzień dzisiejszy.

 

W trakcie ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków zadaliśmy Państwu pytanie o logikę i strategię budowania na zasobach naszej Spółdzielni placów zabaw dla naszych dzieci. Przedstawiliśmy dwa warianty i zdecydowali Państwo o konieczności podjęcia przez nas działań umożliwiających pozyskanie finansowania zewnętrznego w postaci pożyczki „Jessica” . Pożyczka ta, objęta bardzo niskim oprocentowaniem, wymaga wielu zabiegów i starań. 

Wielu się wystraszyło, my nie.

Opracowane zostało „studium wykonalności” dla tego projektu i złożyliśmy aplikację do Banku Ochrony Środowiska o skorzystanie z pożyczki na rewitalizację pięciu placów zabaw. Place te jak również towarzyszące im zadania związane z infrastrukturą zostały zgłoszone do Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Jastrzębie-Zdrój. To były trzy działania poprzedzające rozpoczęcie właściwego procesu pozyskania środków finansowych.

Pożyczka ta jest bardzo ciekawym projektem i narzędziem finansowym, ale zawiera wiele, bardzo wiele elementów współtowarzyszących jej pozyskaniu. Ważny jest też udział własny pożyczkobiorcy w realizacji zadania, nie mniej ważne są czynniki społeczne, środowiskowe i inne mające wpływ na codzienność mieszkańców naszego Miasta. Wszystkie te elementy przebrnęliśmy pomyślnie. Otrzymaliśmy informację z BOŚ Banku o gotowości do udzielenia pożyczki oraz decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadań. 

Czy to pomyślny koniec? Nie, to dopiero początek działań. Strategicznym punktem w ubieganiu się o pożyczkę „Jessica” jest decyzja Sejmiku Województwa Śląskiego o włączeniu naszego projektu do planu rewitalizacji województwa śląskiego, co stało się faktem i praca zaczęła się na dobre. 

Od początku września wspólnie z firmą doradczą „Horyzont” rozpoczęło się przygotowanie specyfikacji przetargu nieograniczonego, który przebiegał pod pełną kontrolą BOŚ Banku i firmy „Horyzont”. Zupełnie nowa jakość postępowania przetargowego , narzucone standardy, pełna kontrola (jak zawsze w momencie pozyskania środków zewnętrznych) doprowadziły do ogłoszenia dnia 01.10.2012r. przetargu nieograniczonego na  koncepcję, wizualizację, projekt i wykonanie pięciu placów zabaw, kortu tenisowego, dwóch boisk do ringo i badmintona oraz instalację monitoringu placów zabaw i terenów przylegających na terenie zasobów mieszkaniowych Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Specyfika przetargu polegała na tym, że jednocześnie należało spełnić wszelkie wymagania związane z zaciągnięciem pożyczki „Jessica” (zgodnie z założeniami zawartymi w „studium wykonalności”) oraz wyłonić wykonawców poszczególnych przedsięwzięć zawartych w studium, w ściśle określonych ramach czasowych.

Postępowanie przetargowe rozpoczęło się dnia 09.10.2012. i trwało do dnia 17.10.2012r. W tym czasie zespoły powołane do rozstrzygania w ramach Komisji Przetargowej prowadziły analizę zgromadzonych ofert a było ich aż 9, każda odmienna, każda bogatsza jedna od drugiej. Komisja w czasie swoich kilku spotkań wyłoniła najkorzystniejsze oferty i przedstawiła swoje wyniki Zarządowi GSM. Finalnym efektem było podpisanie przez Zarząd dnia 23.10.2012r. umów, na kompleksową realizację zadań wynikających z przetargu z trzema firmami. 

Czy to koniec? Nie, to dopiero część pracy.

Po analizie postępowania przetargowego przez BOŚ Bank i sprawdzeniu dokumentacji oraz wizji lokalnej przeprowadzonej przez  pracowników Banku, zostaliśmy wezwani do złożenia ostatecznych dokumentów dotyczących przygotowanego projektu. Zadanie to wykonaliśmy bez żadnej zwłoki i obecnie czekamy na ostateczną decyzję dotyczącą przyznania nam środków oraz podpisanie ostatecznej umowy na realizację całego projektu.

Jednym z warunków pozyskania środków z pożyczki „Jessica”  jest wykonanie w ramach udziału własnego placu zabaw przy ul. Poznańskiej. Mieszkańcy tego rejonu z pewnością zauważyli rozpoczęcie prac ziemnych na tym terenie i kompletny plac zabaw powstanie nie później niż dnia 30.11.2012 r. 

Jaki z tego wniosek wynika? Wszystkie nałożone na nas działania przygotowawcze i dokumentacyjne zostały wykonane w odpowiednim czasie z należytą starannością, bez żadnej zwłoki i bez poprawek. Teraz pozostało nam tylko czekanie na ostateczny dokument to jest podpisanie umowy z BOŚ Bankiem co mamy nadzieję stanie się faktem w najbliższych dniach.