www.gsm.kx.pl
 

Archiwum » Szykuje się rewolucja

wielkość czcionki: A|A|A
 

Śmieci… Szykuje się REWOLUCJA

 

Tym artykułem zaczynam cały cykl informacji co nas czeka pod "władztwem" nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Zakłada ona, że gminy będą przeprowadzały przetargi na odbiór odpadów, a mieszkańcy muszą tylko płacić i pakować śmieci do pojemników. 

I na tym mógłbym zakończyć informację ponieważ zgodnie z Ustawą nie będzie to obowiązek Spółdzielni Mieszkaniowej GSM, ale.... pojawia się wiele niejasności, wiele niepewności, wiele bałaganu i dużo kosztów.  Najprościej można zmiany zobrazować w postaci tabelarycznej, jednak to nie odda wszystkich wątpliwości. Spróbuję jednak to zrobić i omówić najważniejsze różnice wynikające ze zmian. 

 

Zadanie

Obecnie

Nowe zasady

1. Wywóz śmieci

Jedna firma odpowiedzialna za wywóz z umową zawartą przez GSM w pełni kontrolowana przez służby spółdzielni.

Nie wiadomo ile firm (co najmniej 3). Umowa zawarta między UM i firmami bez wpływu na jej działanie ze strony Spółdzielni

2. Pojemniki

Nowe, jednolite na całych zasobach GSM, będące własnością operatora z którym zawarto umowę 

Różne, zależne od firmy jaka obsługuje, prawdopodobna konieczność wykupienia pojemników przez mieszkańców 

3. Opłaty i koszty

Opłata pobierana przy czynszu w wysokości ok 4,20 pln wynegocjowana w ramach wewnętrznego postępowania przetargowego

Opłata wpływająca do UM w formie „parapodatku”, ustalana przez Radę Miasta, jednolita dla wszystkich mieszkańców. Wysokość nieznana

4. Segregacja odpadów

Podejście liberalne w interesie mieszkańców. Operator zainteresowany każdym rodzajem odpadów, posiadający sortownię 

Obowiązkowe sortowanie przez mieszkańców. Brak sortowania = zwiększenie ceny opłat za odpady komunalne 

5. Świadczenia dodatkowe

Brak

Dodatkowe opłaty za dezynfekcję , mycie pojemników, dodatkowe wywozy i inne.

 

Na razie wystarczy straszenia. Wygląda to "śmieszno i straszno". Ustawodawca zapisał wiele elementów w Ustawie, o których nie ma pojęcia. Cel jaki przyświecał uchwaleniu ustawy jest szczytny: likwidacja dzikich wysypisk, podrzucania do innych koszy, segregacja śmieci, wykorzystanie odpadów użytkowych, zaprowadzenie porządku w gospodarce odpadami i w końcu recykling. Jednak "chciejstwo" nijak się ma do realności. Nikt nie pomyślał o możliwości skorzystania z doświadczeń tych co zajmują się utrzymaniem prządku w dniu dzisiejszym.  Dramatyczne jest natomiast to, że twórcy ustawy nie wiedzą jak się gospodaruje nieczystościami i jaki może stworzyć problem odgórna decyzja na szczeblu gminy czy miasta. 

Czy ktoś pomyślał o skorzystaniu z doświadczeń . W naszym mieście NIKT. Zarząd Miasta zaprosił przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowych działających na terenie Jastrzębia-Zdroju. Pierwsze spotkanie zaczęło się nawet pomyślnie . Padały słowa Prezydentów o skorzystaniu z naszych doświadczeń… ale to jak się okazało były tylko słowa. Kolejne spotkania były wielkim szokiem i zdziwieniem. Wszystko co zostało powiedziane na pierwszym spotkaniu zostało zanegowane działaniami wykonawczymi i Uchwałami RM. Poczuliśmy się jak przysłowiowy „kwiatek do kożucha”. Mamy zalegalizować swoją obecnością to, co wymyśli „sztab” pracujący w UM, nie mający wiedzy o problemach związanych z obsługą i gospodarką nieczystościami. Takie podejście zostało przez nas oprotestowane. Nie będziemy legalizować czegoś, co stoi w jawnej sprzeczności z interesami naszych mieszkańców

Teraz wrócę do przedstawionej tabeli. Zrobiliśmy coś dla nas: nowe  pojemniki, dezynfekowane, myte profesjonalnym sprzętem raz w miesiącu, zdecydowane panowanie nad wykonywaniem obowiązków przez operatora za pomocą naszych służb, niewielka cena bez względu na ilość wywozów, porządek, brak smrodu i odoru, brak kar za niedostateczną segregację, bo firma posiada swoją sortownię i jest zainteresowana każdym rodzajem śmieci. 

Mało? Chyba o to chodzi. 

Co dostaniemy w nowych realiach? Dostaniemy co najmniej trzy różne firmy, bo Rada Miasta uchwaliła podział Jastrzębia-Zdroju na trzy strefy. Dostaniemy nową cenę za wywóz nieczystości i to niemałą  (Miasto chce abyśmy zbierali pieniądze od mieszkańców i przekazywali do UM). Dostaniemy zupełny brak wpływu na operatorów wywożących śmieci. Dostaniemy inne pojemniki które być może mieszkańcy będą musieli zakupić ( sprawa nadal nierozwiązana).Dostaniemy obowiązek segregacji pod rygorem kary zwiększającej opłaty. Dostaniemy smród, brud i robaki bo nie są planowane w umowie ani dezynfekcje, ani mycia, ani żadne inne czynności czystościowe (za takie działania ma być dodatkowa opłata).

Negacja i bezsens naszego udziału została przeze mnie wyrażona podczas kolejnego spotkania roboczego w Urzędzie Miasta. Zarząd GSM opracowuje swoje stanowisko i zostanie ono  w niedługim czasie określone. Skoro mówi się o naszej pomocy we wdrażaniu nowej ustawy to co w zamian dla naszych mieszkańców? Otóż okazuje się że NIC. Mamy płakać i płacić. 

Na to nie ma naszej ZGODY.

Od tego momentu w każdym wydaniu naszej gazety będę Państwa informował o tym co w zakresie REWOLUCJI ŚMIECIOWEJ zostanie ustalone, będę również przekazywał stanowisko jakie Władze Spółdzielni zajmą w tym temacie. Informacje będą również zamieszczane na bieżąco na stronie www.gsmjastrzebie.pl w zakładce Administracje. 

  

Dariusz Janicki
Kierownik Działu GZM