www.gsm.kx.pl
 

Archiwum » Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku - sprzeciw GSM

wielkość czcionki: A|A|A
 


Do wszystkich Członków i Mieszkańców GSM

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że na dzień 20.12.2012 r. została zwołana Sesja Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój dotycząca wprowadzenia nowych zasad wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Wejdzie ona w życie dnia 01.07.2013 r.

 

 

 

Zapisy oraz regulacje proponowane przez Władze Miasta są bardzo niekorzystne dla nas mieszkańców.
 

Wszystkich członków Spółdzielni GSM zapraszamy do udziału w Sesji i wyrażenia swojej dezaprobaty co do zawartych w dokumentach UM regulacji proponowanych w naszym Mieście. Zarząd GSM złożył swoje negatywne stanowisko na ręce Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Sprzeciwiamy się zarówno zasadom organizacji nowego ładu w zakresie czystości i porządku jak również przede wszystkim „drenowaniu kieszeni" naszych mieszkańców.

 Zarząd GSM

 

SPRZECIW Zarządu GSM w imieniu członków i mieszkańców w stosunku do działań związanych z wprowadzeniem w naszym mieście zasad nowej ustawy dotyczącej utrzymania czystości i porządku