www.gsm.kx.pl
 

Archiwum » Co z tą rewolucją

wielkość czcionki: A|A|A
 

Co z tą "REWOLUCJĄ" ?

 

Stare porzekadło mówi, że "jak chcesz uderzyć psa, kij się zawsze znajdzie". 

W taki właśnie sposób Telewizja "Kanon" przedstawiła obraz w materiale o wdzięcznej nazwie "Rewolucja śmieciowa". Jedyną prawdą było pokazanie realnego filmu z dnia 06.09.2011 r. Pozostała część materiału tendencyjnie wychwalająca poprzedniego operatora, pokazująca problemy kosztów bez znajomości faktów, krytykująca wszystko i wszystkich w szóstym dniu pracy nowego operatora wyłonionego w drodze przetargu, który od 01.09. br zajmuje się wywozem śmieci z naszych zasobów mieszkaniowych, jest zwykłą manipulacją mającą doprawdy niewiele wspólnego z faktami.

Warto czasem wysłuchać drugiej strony i tą drogą apeluję do poszukiwaczy sensacji o rzetelne sprawdzenie stanu faktów i rzetelne patrzenie na to co się stało i co się będzie dalej działo. 

Nie jest jednak moim zadaniem krytykowanie innych dlatego przybliżę Państwu problem "Rewolucji śmieciowej" w GSM Jastrzębie-Zdrój. 

Przetarg, który zorganizował Zarząd Spółdzielni miał na celu wyłonienie operatora, który będzie spełniał wymagania mieszkańców, jako że to właśnie Państwo zgłaszali wielokrotnie swoje niezadowolenie ze stanu kontenerów, tak zwanych "przesypów", brzydkiego zapachu w rejonach śmietników i wiele innych. Naszą ideą była zmiana tego stanu. Prawdą jest, że dnia 06.09. zastaliście Państwo bałagan i nie da się zaprzeczyć faktom ale: 

  • Nieprawdą jest, że nie monitorujemy stanu zapełnienia kontenerów. Każdy dzień zaczynamy od wizytacji rejonów i wszyscy administratorzy zdają relację z tego co się dzieje w rejonie. Efektem naszej dbałości było spotkanie z operatorem wywożącym śmieci w rejonie Administracji I i decyzja o codziennym wywozie nieczystości w ciągu pierwszego miesiąca .
  • Nieprawdą jest, że zwiększenie ilości wywozów wpływa na zwiększenie kosztów . Umowa zawarta z Konsorcjum "Transgór" S.A. Ustala stawkę od osoby a nie od ilości wywozów . Uspakajam więc Państwa , że w żaden sposób nie odbije się to na Waszych portfelach . 
  • Nieprawdą jest, że stawki za wywozy są wyższe. Komisja przetargowa i w konsekwencji Zarząd wyłoniła firmę o najniższym koszcie jednostkowym za wywóz śmieci (ok 20%) i zapewne w niedługim czasie odczujecie to Państwo. Intencją było również dopasowanie zasad do nowych przepisów dotyczących segregacji odpadów. W przypadku jej braku Spółdzielnia, a zatem Państwo musieli by płacić wyższe stawki. Konsorcjum „Transgór” S.A. Posiada własną sortownię odpadów co daje nam gwarancję braku kar i podwyżek z powodu braku sortowania. Poprzedni operator sortowni nie posiadał . 
  • Nieprawdą jest, że nowy operator wywożący śmieci nic nie robi. Każdy na początku musi poznać specyfikę rejonu i dopasować ilość wywozów do ilości gromadzących się nieczystości. Stąd decyzja o codziennym wywozie przez miesiąc wrzesień i poznawanie przyzwyczajeń mieszkańców . 
  • Prawdą jest natomiast to, że we wtorek dnia 06.09. br stan naszych śmietników był niewłaściwy. Nałożyło się na to wiele okoliczności. Jedną z nich było to że firma obsługująca odpady sortowane (szkło, makulatura, plastiki) nie zadbała o usunięcie swoich pojemników. Dużym problemem było również nagromadzenie tzw "gabarytów".
  • Prawdą jest również to, że "tylko ten nie popełnia błędów, który nic nie robi". Pewne błędy zostały popełnione. Ale zareagowaliśmy w sposób natychmiastowy i kategoryczny. Od wtorku od godzin popołudniowych nasze kontenery są czyste i nie gromadzą się śmieci w nadmiarze. 

 

 Stan z dnia 06.09.2011 r. Nasza porażka, ale również porażka tych którzy odpowiadają za odpady segregowane (umowa zawarta z Urzędem Miasta i to UM odpowiada za stan tak zwanych "dzwonów")

 

To "nasze gabaryty". Ustalenia kiedy wywozimy i kiedy wystawiamy przestały być aktualne. Gabaryty pojawiają się nawet godzinę po ich uprzątnięciu. 

  

A to już dzień dzisiejszy. 

 

Jak Państwo widzą nie ukrywamy tego co było, ale i jesteśmy zadowoleni z tego co jest na dzień dzisiejszy. W niedługim czasie zobaczycie Państwo również kolejną nowość . Pojemniki na śmieci będą myte w miejscach ich dyslokacji. Firma "Eko" sp. z o.o. będąca konsorcjantem i operująca w rejonie Administracji II posiada specjalistyczne pojazdy do mycia kontenerów i raz w miesiącu będzie myła wszystkie pojemniki. Rozumiecie chyba teraz Państwo naszą determinację we wprowadzaniu nowego systemu odbioru odpadów. Poprzednie kontenery tzw KP7 nie były myte, a dezynfekcja była specyficzną fikcją. 

Może to Was ostatecznie przekona, że nie tylko walczymy o obniżenie kosztów, ale również o estetykę miejsc gdzie gromadzone są odpady. 

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy zgłaszali swoje uwagi dotyczące tego problemu. Pozwoliły one zracjonalizować nasze działania i zawsze na takie uwagi czekamy. Dziękuję również Kierowniczkom Administracji, administratorom oraz sprzątającym za szybkie reakcje na powstałe zagrożenia. 

 

Kolejne ważne działanie w ostatnim okresie to ogłoszenie przetargu na "Projekt i wykonanie placów zabaw na zasobach GSM Jastrzębie-Zdrój". 

Z woli Walnego Zgromadzenia część nadwyżki bilansowej została przeznaczona na wybudowanie placów zabaw. W pierwszym etapie są to rejony ul. Katowickiej, Marusarzówny oraz Armii Krajowej. Wyłoniona została firma "RODO" Place Zabaw spółka z o.o. 

Zaproponowała najkorzystniejsze warunki i najbogatsze wyposażenie placów zabaw. Wszystkie urządzenia placów zabaw (bardzo drogie niestety) posiadają atesty oraz będą posiadały nawierzchnię amortyzacyjną. 

Planem naszym jest systematyczne ogłaszanie nowych przetargów i budowanie nowych placów zabaw. Stare place będą systematycznie likwidowane (Urządzenia utraciły atesty i są coraz bardziej niebezpieczne), a w miejsce niektórych z nich postawimy nowe, bardziej atrakcyjne i bezpieczne. Jeśli w przyszłym roku Walne Zgromadzenie zdecyduje o wygenerowaniu środków finansowych z nadwyżki bilansowej, ogłosimy przetarg na budowę placu zabaw w rejonie ulicy Opolska-Poznańska. 

 

Od dnia wczorajszego tj 12.09. br. rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji trzech pierwszych placów zabaw. To naszą powinnością jest przygotowanie terenu w taki sposób , aby Firma „RODO” mogła rozpocząć montaż nowych urządzeń. Zdemontowane zostały place zabaw a urządzenia które posiadają atesty zostaną przeniesione na inne place, wzbogacając ich ilość. Czekają nas jeszcze prace ziemne i od dnia 15.10.2011 r. rozpocznie się montaż nowych urządzeń na placach zabaw. Potrwa najdłużej do 31.10. br. Wiosną 2012 r. własnymi siłami wzbogacimy place przy ul. Katowickiej  o siatki i bramki oraz odremontujemy ławki.

 

 Tak zaczyna się przygotowanie placu zabaw przy ul. Katowickiej do nowej zabudowy.

 

 Ostatnim tematem, który chciałbym Państwu zasygnalizować to decyzja Urzędu Miasta dotycząca zwiększenia naszych terenów w postaci chodników i ulic w trakcie zimowego i letniego utrzymania. Wynika ona z Uchwał i Aktów Wykonawczych  i niestety zwiększa nasze koszty utrzymania w okresie rocznym o ok 50.000 pln. Informacja ta nie jest dobra ani dla nas, ani dla naszych członków. Staramy się podjąć rozmowy o zmniejszeniu ilości tych terenów (dostaliśmy ok 5.000m2), które musimy dodatkowo utrzymywać. Wszystko to odbywa się naszym kosztem i kosztem Waszych pieniędzy i nie mamy na to żadnego wpływu. W przypadku odmowy wykonania decyzji UM będziemy ponosili kary za brak utrzymania, jak również płacili odszkodowania jeśli w tym rejonie wydarzą się wypadki złamań, skaleczeń itp.

 

Dariusz Janicki

Kierownik Działu GZM