www.gsm.kx.pl
 

Archiwum » ADM – czym żyjemy, co robimy

wielkość czcionki: A|A|A
 


Tradycyjnie chciałbym Państwu przekazać informacje co dzieje się w Administracjach. 

Minęły trzy miesiące od kiedy przekazałem ostatnią informację.  I nie było to spowodowane lenistwem, tylko wielowątkowością działań, które w ostatnich dniach zaczynają mieć swoje finały. Kolejnym powodem była intensywna praca w czasie Walnych Zgromadzeń, która pozwoliła na bieżąco rozwiązywać wiele problemów i dzięki temu znacznie zbliżyliśmy się do siebie. Kontakt taki uważam za bardzo pożyteczny i na pewno zacieśnienie naszych znajomości ułatwia pracę. Cieszy fakt, że nie obarczacie nas tylko winami, ale wspólnie z wieloma osobami rozwiązujemy realne  problemy i nie szukamy alibi "co zrobić, żeby nic nie zrobić". Pewnie, że zdajemy sobie również sprawę z naszych niedociągnięć, ale te wyjaśniamy sobie na każdej odprawie z Kierowniczkami Administracji. 

Efektem tego były kolejne spotkania z podległymi mi grupami pracowników. Wszyscy pracownicy zostali ocenieni i postawiono zadania do realizacji. Widocznym tego efektem są częste pobyty administratorów w budynkach i rejonach zamieszkania, które ułatwiają szybki przepływ informacji i stwarzają możliwość szybkiej reakcji na istniejące problemy i zagrożenia. Przyjęty został również harmonogram pobytu Administratorów w osiedlach oddalonych. Zostaliście Państwo poinformowani kiedy i w jakich godzinach nasi pracownicy będą przebywali w oddalonych rejonach zamieszkania naszej Spółdzielni. Innym objawem dbałości o osiedla oddalone jest prowadzona przez nas próba stworzenia stanowiska pracy tak zwanego gospodarza rejonu osiedla. Eksperyment ten prowadzimy w naszych zasobach na osiedlu Piastów od początku lipca i zaczynamy widzieć natychmiastowe efekty tego działania. Codzienny pobyt naszego pracownika, który wykonuje te obowiązki to widoczne efekty zabezpieczające Wasze mieszkania, budynki i rejony. To również mniej wydatków, bo natychmiastowe zabezpieczenie uszkodzeń nie powoduje kolejnych, lawinowo powstających szkód, których przyczyną była na przykład zapchana instalacja odwadniająca.   

 

Kolejnym problemem jest utrzymanie terenów zielonych. Bieżący rok nie rozpieszcza nas w tym zakresie. Deszcz, słońce, deszcz i tak ciągle. Powoduje to szybkie porastanie traw i żywopłotów. Właśnie trwa kolejny pokos trawy i prosimy o cierpliwość w tej materii, ponieważ koszenie mamy zaplanowane osiedlami, według określonego grafiku. Kosimy na osiedlu Barbary, a już niepokoją się mieszkańcy kolejnego osiedla. Proszę o cierpliwość. Kosimy i wszystkie trawniki będą jak nowe w najbliższych dniach. Terenów zielonych jest u nas wiele i na każdy przychodzi określony czas. 

Temat blisko związany to place zabaw dla dzieci. Tak jak ustaliliście Państwo na Walnym Zgromadzeniu będziemy się koncentrować na osiedlowych placach zabaw. Nie będziemy planowali utrzymywania wielu placów, bo to strata funduszy, a jest ich niewiele. Właśnie trwają przygotowania do przeprowadzenia przetargów na trzy osiedlowe place zabaw. Podstawą w ich planowaniu jest konieczność spełniania wszystkich norm bezpieczeństwa i higieny. Urządzenia muszą posiadać wymagane atesty bezpieczeństwa, być ogrodzone i wyposażone w odpowiednią nawierzchnię, która jest największym kosztem budowy placu. Bez atestowanej nawierzchni plac zabaw nie uzyska akceptacji odpowiednich służb, mimo posiadania atestu na poszczególne urządzenia będące na placu. Fundusze pochodzą z nadwyżki bilansowej i żadna złotówka nie zostanie przez nas źle zainwestowana. 

Wrócił nam również temat bezpieczeństwa skrzynek elektrycznych. My zamykamy skrzynki a "domorośli elektrycy" otwierają. Co będzie jeśli kogoś porazi prąd? Jeśli dziecko rozbije sobie głowę o otwartą skrzynkę? Kto odpowie za spowodowanie pożaru bo "domorosły elektryk" doprowadził do zwarcia instalacji? O większych dramatach nie będę pisał. 

Zamknijmy skrzynki i nie grzebmy przy prądzie. To się może bardzo źle skończyć. 

W najbliższym czasie czeka nas wielkie wyzwanie. Na wniosek wielu mieszkańców przystąpiliśmy do planowania reorganizacji ruchu drogowego na naszych osiedlach. Zostanie przygotowany projekt utworzenia Strefy Ruchu i Strefy Zamieszkania w naszych rejonach. Pozwoli to nam na uporządkowanie wielu spraw jak na przykład podjazd dla służ alarmowych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe i inne), pozwoli również objąć nasze osiedla większym bezpieczeństwem i kontrolą ze strony Policji i Straży Miejskiej. Znikną znaki drogowe, które w wielu przypadkach przez dodanie tabliczek pod nimi negują istotę znaku głównego. Wielu mieszkańców może się wtedy spotkać z interwencją służb miejskich i Policji, ale pozwoli to na uporządkowanie i większe bezpieczeństwo ruchu drogowego na naszych osiedlach. 

Inny temat to pogoda która nas nie rozpieszcza. Obfite opady deszczu pokazują nam wieloletnie problemy z przeciekającymi dachami, świetlikami, niedokładnymi obróbkami blacharskimi ale również z izolacją ciężką. Przeciekają nam i dachy i fundamenty.

 

 

 

 

Te zdjęcia pokazują, że nie zaniedbujemy swoich obowiązków i rzetelnie podchodzimy do problemów. Praca jest prowadzona w wielu budynkach i dzięki temu, że solidnie nie będzie problem powracał. 

Ostatnią informację jaką jestem Państwu winien to hasło „Śmieci”. Od początku mojej pracy w Spółdzielni nie byłem zadowolony z rozwiązań u nas stosowanych i nie podobały mi się ani wielkie kontenery, ani smród z nich się wydobywający, brak mycia i dezynfekcji oraz system wywozu. Podobne zdanie miał Zarząd Spółdzielni i rozpisał przetarg na wywóz śmieci. W umowie postawiliśmy dosyć wygórowane warunki i w postępowaniu przetargowym, które zostało zakończone, wyłoniliśmy firmę najbardziej zbliżoną ofertą do naszych wymagań. Obecnie mamy taki obraz.

 

 

 

We wrześniu zobaczymy zupełnie coś innego. 

Tradycyjnie, na koniec zachęcam Państwa do kontaktu ze mną i z Administracjami. Wasze problemy postaramy się rozwiązać szybko i w sposób fachowy. Przypominam również o tym , że funkcjonuje system zgłaszania spraw w formie skrzynki poczty elektronicznej interwencja@gsmjastrzebie.pl

Dariusz Janicki

Kierownik Działu GZM