www.gsm.kx.pl
 

Archiwum » Przede wszystkim bezpieczeństwo

wielkość czcionki: A|A|A
 

 Przede wszystkim bezpieczeństwo

To już kolejna relacja z naszych działań w Administracjach .

Zacznę od tematu, który wielu mieszkańców naszej Spółdzielni poruszało w rozmowach ze mną , czasem bardzo napastliwych. Tak, pozamykaliśmy skrzynki elektryczne i zamykamy je w dalszym ciągu . Powodem jest nie nasza fanaberia, ale szczegółowy przepis zobowiązujący nas do tego .

§ 185. [Liczniki pomiaru zużycia]

1. Instalacja odbiorcza w budynku i w samodzielnym lokalu powinna być wyposażona w urządzenia do pomiaru zużycia energii elektrycznej, usytuowane w miejscu
łatwo dostępnym i zabezpieczone przed uszkodzeniami i ingerencją osób niepowołanych.

2. W budynku wielorodzinnym liczniki pomiaru zużycia energii elektrycznej należy umieszczać poza lokalami mieszkalnymi, w zamykanych szafkach.”

To tylko suche przepisy, ale wiecie Państwo ile było dramatów i tragedii ludzkich wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia i niewłaściwej obsługi urządzeń elektrycznych i gazowych. To dwa najbardziej wrażliwe punkty , wielokrotnie przyczyna pożarów, tragedii ludzkich, a czasem nawet śmierci. Ciekaw jestem co by było gdybyśmy tego nie robili, a w naszych zasobach doszłoby do dramatu. Co wtedy Państwo by powiedzieli , kogo wyzywali ? Co by było gdyby ktoś zahaczył o niezamkniętą skrzynkę i rozbił sobie głowę, co by było gdyby dziecko grzebało w skrzynce elektrycznej i zostało porażone prądem? Zapewne wzywalibyście Prokuraturę i wnioskowali o wysoki wyrok dla osób które nie zadbały o zamknięcie szafek. Wraca tu stara zasada, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dlatego to nasz obowiązek i nie odstąpimy od tego, a osoby które dewastują mienie i rozcinają zabezpieczenia zostaną obciążone ich kosztem oraz naprawami.

Co jeszcze w sprawach bezpieczeństwa?

Spisaliśmy ubytki w chodnikach i mają być usunięte do dnia 15 kwietnia . Ubytki w asfaltach na naszym terenie zostaną naprawione do dnia 15 maja. Dokonany został spis „stopnic” które uległy uszkodzeniu zarówno w klatkach schodowych jak również na schodach zewnętrznych. Zlecenie naprawy uszkodzeń zostało przekazane i jest systematycznie realizowane.

Dokonaliśmy przeglądu placów zabaw . To duży problem , bo dotyczy bezpieczeństwa naszych dzieci. Nasze służby otrzymały polecenie cotygodniowej , comiesięcznej i kwartalnej kontroli stanu urządzeń na placach zabaw dla dzieci .Niektóre urządzenia musimy bezpowrotnie skasować bo nie spełniają norm bezpieczeństwa. Liczymy tu również na Was, na Wasze wyczulenie w tej materii i Wasze zgłoszenia w przypadku zauważenia jakichkolwiek znamion braku bezpieczeństwa. W najbliższych dniach wymienimy piasek w dziecięcych piaskownicach . To też wiąże się z bezpieczeństwem i higieną .

W tym czasie realizowaliśmy działania dwóch Komisji. Jedna z nich dotyczyła pawilonów handlowych druga problemu zużycia wody w zasobach Spółdzielni. Komisje powinny zakończyć swoje działania do połowy kwietnia i o wnioskach zostaną Państwo poinformowani.

Na zakończenie proszę Państwa o kontakt w sprawach związanych z naszym codziennym życiem i zgłaszanie wszelkich spraw do Administracji osiedli.

 

Kierownik Dzialu GZM

Dariusz Janicki