www.gsm.kx.pl
 

Wnioski online

wielkość czcionki: A|A|A
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że zaświadczenia wystawiane przez Sekcję Przekształceń Praw i Spraw Członkowskich dotyczące praw do lokali spółdzielczych, o które występują osoby lub inne podmioty będące i nie będące członkami Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej są wydawane odpłatnie.

Wysokość opłaty za ww. zaświadczenia ustala się na kwotę:

 • dla członków i nie członków 8,13 zł netto + VAT = 10,00 zł brutto,
 • dla członków i nie członków za kolejne zaświadczenie dotyczące tego samego prawa do lokalu 16,26 zł + VAT = 20,00 zł brutto,
 • dla zaświadczeń pobieranych za pośrednictwem biur nieruchomości 24,39 zł + VAT = 30,00 zł brutto.

 


 

W celu usprawnienia obsługi naszch Mieszkańców proponujemy narzędzie "wnioski online". Każdy z zainteresowanych może zapoznać się z instrukcją do danego dokumentu, a następnie zgodnie z uwagami i przeznaczeniem odesłać wypełniony wniosek do spółdzielni, bądź wypełnić go w domu i dostarczyć osobiście.
Dzięki temu część spraw można "załatwić" ograniczając się do jednorazowej wizyty w spółdzielni np. po odbiór potrzebnego zaświadczenia.

SZANOWNI INTERNAUCI
Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji do każdego wniosku.

MAIL TYLKO I WYŁĄCZNIE DO WYSYŁANIA WNIOSKÓW:

wnioskionline@gsmjastrzebie.pl
 TYLKO POPRAWNIE WYPEŁNIONE WNIOSKI BĘDĄ REALIZOWANE

 

 •  DEKLARACJA SPŁATY ZADŁUŻENIA W przypadku spłaty zadłużenia czynszowego w ratach, należy wypełnić druk deklaracji i dostarczyć go do Działu Finansowo-Ksiegowego - Zaległości (pokój nr 15, 1-piętro budynku GSM przy ul. Granicznej 1). Deklarację po wypełnieniu należy podpisać osobiście w obecności pracownika Komórki Windykacji. Przed złożeniem w/w deklaracji, należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie z pracownikiem Działu Finansowo-Ksiegowego w celu ustalenia warunków spłaty zadłużenia.
   
 •  ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO LOKALU Aby usyskać zaświadczenie, w celu przedłożenia w różnych instytucjach należy wypełnić niniejszy wniosek /np. bank, UM, Urząd Skarobowy, Sąd Rejonowy, Kancelaria Notarialna itp./
  UWAGA:
  wniosek można wypełnić i odesłać do GSM
   
 • ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KSIĄG WIECZYSTYCH Osoby chcące uzyskać od spółdzielni zaświadczenie niezbędne do dokonania wpisu posiadanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego do Ksiąg Wiczystych, powinny wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia.
   
 • DEKLARACJA PRZYJĘCIA W POCZET CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 
  UWAGA: deklaracje można wypełnić samodzielnie, jednak podpis należy złożyć w obecności pracownika działu członkowskiego
   
 • OŚWIADCZENIE O PEŁNOMOCNIKU Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni (zgodnie z art. 17'9 ust. 1), w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomicnika w celu dokonania czynności prawnych związanych z wykonaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu.
  W tym celu osoby ustanawiające pełnomocnika, powinny wypełnić stosowne oświadczenie.
  UWAGA: oświadczenie można wypełnić samodzielnie, jednak podpis należy złożyć w obecności pracownika działu członkowskiego
   
 • OŚWIADCZENIE O POZOSTANIU CZŁONKIEM GSM Członek spółdzielni zbywający prawa do lokalu mieszkalnego/garażowego chcący nabyć kolejny lokal położony w budynku, którego współwłaścicielem jest Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, powinien wypełnić wniosek - oświadczenie.
  UWAGA: oświadczenie można wypełnić samodzielnie, jednak podpis należy złożyć w obecności pracownika działu członkowskiego
   
 • WYPOWIEDZENIE CZŁONKOSTWA Członek spółdzielni zbywający prawo do lokalu mieszkalnego/garażowego, położonego w budynku, którego współwłaścicielem jest Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, powinien złożyć rezygnację z członkostwa, wypełniając niniejszy wniosek.
  UWAGA: wniosek można wypełnić samodzielnie, jednak podpis należy złożyć w obecności pracownika działu członkowskiego
 • ZAMIESZKIWANIE Każdy posiadacz spółdzielczego lokatorskiego/wlasnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu bądź zajmujący lokal na innych zasadach, jest zobowiązany, zgodnie z §10, pkt L,  zawiadomić spółdzielnię o każdorazowej zmianie ilości osób uprawnionych do korzystania z lokalu mieszkalnego lub użytkowania oraz innych okolicznościach mających wpływ na zmianę wysokości opłat. W tym celu należy wypełnić stosowne oświadczenie.
  UWAGA: wniosek można wypełnić samodzielnie, jednak podpis należy złożyć w obecności pracownika działu członkowskiego