www.gsm.kx.pl
 

Druki i wnioski

wielkość czcionki: A|A|A
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że zaświadczenia wystawiane przez Sekcję Przekształceń Praw i Spraw Członkowskich dotyczące praw do lokali spółdzielczych, o które występują osoby lub inne podmioty będące i nie będące członkami Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej są wydawane odpłatnie.

Wysokość opłaty za ww. zaświadczenia ustala się na kwotę:

  • dla członków i nie członków 8,13 zł netto + VAT = 10,00 zł brutto,
  • dla członków i nie członków za kolejne zaświadczenie dotyczące tego samego prawa do lokalu 16,26 zł + VAT = 20,00 zł brutto,
  • dla zaświadczeń pobieranych za pośrednictwem biur nieruchomości 24,39 zł + VAT = 30,00 zł brutto.

 


 

Informacje o udostępnianiu dokumentacji zawierającej dane osobowe

Wniosek o udostępnienie informacji zawierającej dane osobowe

Oświadczenie w związku z posiadaną umową pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości

Oświadczenie o zgodzie na udzielenie informacji zawierających dane osobowe zawartych w zaświadczeniu o prawie do lokalu (dotyczy wniosków osób fizycznych)

Oświadczenie o zgodzie na udzielenie informacji zawierających dane osobowe zawartych w zaświadczeniu o prawie do lokalu (dotyczy wniosków osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG)