www.gsm.kx.pl
 

Tabela opłat

wielkość czcionki: A|A|A
 

  

Wysokość stawek eksploatacyjnych nieruchomości

 

Wysokość zaliczek wnoszonych na poczet centralnego ogrzewania na poszczególnych budynkach  

 

Wysokość stawek na fundusz remontowy nieruchomości

 

 


 

 

 Informujemy, że Uchwałą Nr VI.26.2015 z dnia 26.03.2015 r., Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój zatwierdziła JZWiK S.A. "Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gmin Mszana i Godów na okres od dnia 01.05.2015 r. do 30.04.2016 r." 

Komunikat Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków pozostaje bez zmian w stosunku do 2014 roku, tj.: cena 1m3 wody i ścieków wynosi: 10,78 zł/m3.

Stawka opłaty abonamentowej (przyłącze wodne) uległa zmianie i wynosi: od 0,20 zł do 1,16 zł/mieszkanie i uzależniona jest od średnicy wodomierza/y głównych na danym budynku/klatce. 

Opłata za zabudowane korytarze i wynajem dodatkowych pomieszczeń: 2,37 zł/m2/miesięcznie (netto).

Opłata za wynajem dodatkowych pomieszczeń (wsyp, piwnica, suszarnia itp) - ryczałt w wysokości:

 
Powierzchnia:
 
-
do 2,00 m2
6,00 zł (brutto)
od 2,01 m2
do 6,00 m2
9,00 zł (brutto)
od 6,01 m2
do 10,00 m2
15,00 zł (brutto)
od 10,01 m2
do 15,00 m2
20,00 zł (brutto)
powyżej 15 m2
25,00 zł (brutto)
powyżej 15 m2
o wysokości poniżej 2,20 m
13,00 zł (brutto)