www.gsm.kx.pl
 

Tabela opłat

wielkość czcionki: A|A|A
 

  

Wysokość stawek eksploatacyjnych nieruchomości

 

Wysokość zaliczek wnoszonych na poczet centralnego ogrzewania na poszczególnych budynkach  

 

Wysokość stawek na fundusz remontowy nieruchomości

 

 


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją nr GL.RET.070.7.145.2018.EK zatwierdziło taryfy ustalone przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Zmianie ulegają cena 1m3 wody i ścieków oraz opłata abonamentowa (przyłącze wodne) i wynosić będą:

Od dnia 05.06.2018 r. do dnia 04.06.2019 r.:
Cena 1m3 wody i ścieków wynosi: 11,39 zł/m3.

Od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.05.2019 r.:
Stawki opłaty abonamentowej (przyłącze wodne) wynoszą:
od 0,32 zł do 1,92 zł/1 mieszkanie, a przy ul. Granicznej 5 - 9,57 zł/1 mieszkanie 

 
 

Opłata za zabudowane korytarze i wynajem dodatkowych pomieszczeń: 2,37 zł/m2/miesięcznie (netto).

Opłata za wynajem dodatkowych pomieszczeń (wsyp, piwnica, suszarnia itp) - ryczałt w wysokości:

 
Powierzchnia:
 
-
do 2,00 m2
6,00 zł (brutto)
od 2,01 m2
do 6,00 m2
9,00 zł (brutto)
od 6,01 m2
do 10,00 m2
15,00 zł (brutto)
od 10,01 m2
do 15,00 m2
20,00 zł (brutto)
powyżej 15 m2
25,00 zł (brutto)
powyżej 15 m2
o wysokości poniżej 2,20 m
13,00 zł (brutto)