www.gsm.kx.pl
 

Aktualności

wielkość czcionki: A|A|A
 
 

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej GSM

06.10.2017

W dniu 06.10.2017 r. złożył oświadczenie o przyjęciu mandatu członka Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu–Zdroju Pan Adam Czopek, w miejsce Pani Anny Gnaś, której mandat członka Rady Nadzorczej GSM wygasł z powodu ustania członkostwa w Spółdzielni.

więcej
 

Konsultacje społeczne

05.10.2017

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PN. „Ochrona i poprawa jakości środowiska poprzez usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych” dla budynku wielorodzinnego przy ul. Marusarzówny 1-3-5 w Jastrzębiu–Zdroju.

więcej
 

Konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej

04.10.2017

Rada Nadzorcza i Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018 i sporządzenie sprawozdania z badania.

więcej
 

Oficjalny fanpage GSM

07.09.2017

Informujemy, że Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju uruchomiła swój oficjalny fanpage na portalu społecznościowym Facebook. Zachęcamy do odwiedzin.

więcej
 

Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy

11.07.2017

Komisja Konkursowa w składzie: p. Gerard Weychert - Prezes Zarządu, p. Radosław Pluta - Zastępca Prezesa Zarządu, p. Marek Wróbel - członek Rady Nadzorczej oraz z głosem doradczym p. Joanna Milbrant - członek Zarządu Osiedla „Staszica", p. Grzegorz Mosoń – Przew. Zarządu Osiedla „Morcinka”, po dokonaniu oceny estetyki zgłoszonych ogródków, a także zaangażowania mieszkańców w tworzenie i utrzymanie ogródków zdecydowała, że I miejsce zajął ogródek przy ul. Wrocławskiej 37

więcej
 

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 31 maja 2017 r.

01.06.2017

Informujemy, że Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 31 maja 2017 r. przewodniczących lub w ich zastępstwie sekretarzy każdej części Walnego Zgromadzenia  Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie obliczenia liczby głosów oddanych podczas głosowań nad poszczególnymi uchwałami I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju odbytych w dniach 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 maja 2017 r. dostępny jest dla wszystkich Członków spółdzielni w zakładce DOKUMENTY e-kartoteki po zalogowaniu na stronie https://www.e-kartoteka.pl

więcej
 

Taryfa JZWIK S.A.

21.04.2017

Informujemy, że Rada Miasta Jastrzębie Zdrój Uchwałą Nr VIII.38.2017 z dnia 30.03.2017 r. zatwierdziła JZWiK S.A. "Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązującą na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gmin Mszana i Godów na okres od dnia 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r."

więcej
 

DOKUMENTY w e-kartotece

25.03.2017

W związku z pytaniami mieszkańców, Zarząd GSM informuje, że protokoły i uchwały Rady Nadzorczej, protokoły i uchwały Zarządu oraz inne dokumenty wewnątrzspółdzielcze, dostępne są dla wszystkich Członków spółdzielni po zalogowaniu w e-kartotece, w zakładce DOKUMENTY.

więcej
 

Głos p. J. Próchnickiego w sprawie odpowiedzi p. A. Kinasiewicza

15.02.2017

Wczoraj zapoznałem się ze stanowiskiem jakie na stronie internetowej GSM zamieścił p. A. Kinasiewicz. Przyznam uczciwie: oczom swoim nie wierzyłem czytając wspomniany tekst.

więcej
 

Komentarz do odpowiedzi p. Kinasiewicza

15.02.2017

W dniu dzisiejszym otrzymałem od p. Andrzeja Kinasiewicza odpowiedź na moje oświadczenie, które zamieszczone jest na stronie internetowej naszej spółdzielni. Gdybym nie znał faktów to pewnie bym się bardzo rozczulił nad pismem p. Kinasiewicza. I tak oto kilka faktów i prawd, które mają związek z „Odpowiedzią”

więcej
 

Odpowiedź p. Kinasiewicza na oświadczenie Prezesa GSM

14.02.2017

Odpowiedź na oświadczenie Prezesa GSM Jastrzębie-Zdrój wygłoszone na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 1 lutego 2017 roku

więcej
 

Oświadczenie Prezesa GSM

02.02.2017

W ostatni czwartek tj. 26.01.2017 r., miało miejsce posiedzenie kolegium redakcyjnego biuletynu „Twoja Spółdzielnia”, w którym uczestniczyli: p. Anna Gnaś, Andrzej Kinasiewicz, Dariusz Janicki, Radosław Pluta oraz moja skromna osoba.

więcej
 

Oświadczenie Prezesa GSM Gerarda Weycherta

23.01.2017

W związku pojawieniem się szkalujących i nieprawdziwych publikacji na stronach internetowych oraz rozpowszechnianiem ich za pośrednictwem portalu społecznościowego przez Andrzeja Matusiaka oświadczam, że treści tam zawarte są całkowicie nieprawdziwe i godzące w moje dobre imię.

więcej
 

Oświadczenie Zarządu GSM

10.01.2017

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje i oświadcza, że sprzeciwia się działaniom PiS Jastrzębie-Zdrój, skierowanym przeciw Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

więcej
 
Archiwum Aktualności