www.gsm.kx.pl
 

Aktualności

wielkość czcionki: A|A|A
 
 

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 7 czerwca 2019 r.

07.06.2019

Informujemy, że Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 7 czerwca 2019 r. przewodniczących lub w ich zastępstwie sekretarzy każdej części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie obliczenia liczby głosów oddanych podczas głosowań nad poszczególnymi uchwałami I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju odbytych w dniach 27, 28, 29, 30, 31, 3, 4, 5, czerwca 2019 r. dostępny jest dla wszystkich Członków spółdzielni w zakładce DOKUMENTY e-kartoteki po zalogowaniu na stronie: https://www.e-kartoteka.pl

więcej
 

Materiały na Walne Zgromadzenie w 2019 r.

10.05.2019

Informujemy, że materiały na Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 27, 28, 29, 30, 31 maja, 3, 4, 5 czerwca 2019 r. są już dostępne dla wszystkich Członków spółdzielni w zakładce DOKUMENTY e-kartoteki po zalogowaniu na stronie: https://www.e-kartoteka.pl

więcej
 

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w 2019 r.

02.05.2019

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Graniczna 1, działając na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniach od 27 maja do 5 czerwca 2019 r.

więcej
 

Konsultacje z członkami GSM

19.04.2019

To już kolejna tura KONSULTACJI z członkami GSM. Ta nowa forma uzgadniania stanowisk i propozycji z członkami spółdzielni staje się już tradycją. W ubiegłym roku takie spotkania przyniosły doskonałe efekty. Forma bliskiego kontaktu z członkami okazała się tak zwanym „strzałem w dziesiątkę”.
Dlatego Zarząd nie ma zamiaru rezygnować z tej formy pracy i kontaktu z członkami GSM.

więcej
 

Adresy korespondencyjne

10.04.2019

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju prosi o aktualizację informacji dotyczącej adresu korespondencyjnego na Oświadczeniu o adresie korespondencyjnym do dnia 30.04.2019 r. Prosimy również o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną RODO umieszczoną na odwrocie składanego przez Państwa oświadczenia.

więcej
 

Oświadczenie Zarządu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

18.01.2019

Szanowni Mieszkańcy naszej Spółdzielni! Kilka dni temu komunikowaliśmy Państwu ważną informację. Oświadczyliśmy wtedy, że pierwszy raz w historii naszej Spółdzielni, członkowie Rady Nadzorczej nie przyjęli Planu finansowo-rzeczowego na rok 2019. Odrzucenie planu jest dla nas o tyle dziwne, że Zarząd zaproponował w Planie finansowo-rzeczowym, obniżki opłat związanych z eksploatacją na 18 nieruchomościach, a na pozostałych 22 nie planowaliśmy żadnych podwyżek w roku 2019.

więcej
 

WAŻNA INFORMACJA

11.01.2019

W związku z niezatwierdzeniem planu finansowego na rok 2019 przez część Rady Nadzorczej GSM (p. Celina Jaworecka, p. Wiesława Kosowska, p. Adam Czopek, p. Andrzej Kinasiewicz) z przykrością informujemy, że nie zostanie obniżona stawka opłaty eksploatacyjnej na wielu nieruchomościach.

więcej
 

Informacje o udostępnianiu dokumentacji zawierającej dane osobowe

07.11.2018

Informujemy, że Zarząd Górniczej Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju jako Administrator danych udostępnia informacje zawierające dane osobowe wyłącznie po otrzymaniu żądania w formie pisemnej z wyjątkiem wezwania instytucji uprawnionych do kontroli działalności administratora lub w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub podmiotu uprawnionego do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

więcej
 

Zmiany do Statututu GSM zarejestrowane

10.10.2018

Infromujemy, że zmiany do Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.08.2018 r.

więcej
 

Ogródki warte pokazania

05.06.2018

W poniedziałek 04.06.2018r. o godzinie 10.00 nastąpił finał. Drugi raz już Zarząd ogłosił Konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy. Terminem ostatecznym zgłaszania kandydatów był dzień 11.05.2018 r. Po tym czasie członkowie Komisji pojechali i zrobili dokumentację fotograficzną kandydatów do zwycięstwa. Zgłoszonych zostało 19 ogródków, rzeczywiście jeden ładniejszy od drugiego. Kiedy patrzyliśmy szczegółowo doszliśmy do wniosku, że bardzo dużo, bardzo ładnych terenów nie zostało zgłoszonych. Pamiętajmy o tym i w następnej edycji wskażmy te piękne i zadbane tereny do konkursu. Mogą one przewrócić zdecydowanie klasyfikacje, która od dwóch lat wygląda podobnie.

więcej
 
Archiwum Aktualności